Annonce
Debat

Debat: Der skal ikke træffes beslutning om plejecenters fremtid endnu

Hanne Klit. Arkivfoto: David Bernicken

Læserbrev: Enhedslisten: Nej til at afhænde Caroline Amalielund (CA) bag lukkede døre. Sådan lyder overskriften på et nyligt bragt læserbrev af Stina Sølvberg.

Stina Sølvberg er forholdsvis ny i politik og har ikke tidligere været med omkring arbejdet med så stor en sag som fremtiden for et plejecenter, hvor der bor ældre, sårbare og demente borgere.

Selvfølgelig skal der være åbenhed om så stor en beslutning. Beboere, pårørende, medarbejdere og ikke mindst Ældrerådet, som er de ældres talerør, skal høres i så vigtig en sag. Men for mig er det også vigtigt, at det foregår i det rigtige tempo, varsomt og under hensyntagen til de demente og sårbare beboere, det handler om.

Årsagen til at Caroline Amalielunds fremtid kommer på den politiske dagsorden er, at Dansk Brandteknisk Institut har udarbejdet en rapport, som konkluderer, at Caroline Amalielund er uhensigtsmæssigt indrettet for borgere, der er dårligt gående. Man kan have sympati for Stina Sølvbjergs dejlige oplevelser på Caroline Amalielund som barn og ung. Men der er væsentlig forskel på at være et barn/ung i fuldt vigør og til at være et ældre, sårbart menneske, der har behov for hjælpemidler for at kunne bevæge sig rundt.

Svendborg Kommune lever op til gældende krav. Det er fuldt forsvarligt og trygt at bo på Caroline Amalielund, men et plejecenter i fire etager med smalle, snørklede gange lever ikke op til nutidens ønsker og standarder for ældre- og demensvenlige boliger.

I den aktuelle sag om Caroline Amalielund er der ikke kun én, men fem forskellige muligheder for at løse de bygningsmæssige udfordringer. Udvalget har bedt om flere undersøgelser af de eksisterende forhold for bedre at kunne træffe en beslutning.

At afhænde Caroline Amalielund og bygge et helt nyt og tidssvarende plejecenter er en af de fem løsninger. En anden er at fortsætte som nu med kun ganske få bygningsmæssige ændringer. Andre løsninger er at renovere Caroline Amalielund i større eller mindre grad.

Inden der tages en beslutning om Caroline Amalielunds fremtid, er det først og fremmest vigtigt at alle muligheder og løsninger er grundigt belyst. Det er administrationens og min pligt som formand for udvalget at sikre, at alle løsninger og muligheder bliver lagt frem for udvalget, så der er et solidt grundlag at træffe beslutning på.

En fuldstændig renovering af Caroline Amalielund vil koste ca. 76 millioner kroner, og så vil vi stadig have et plejecenter i fire etager med snørklede gange og betydeligt mindre boliger til den enkelte.

Vigtigt er det også at have med i betragtningerne, at ved en renovering af Caroline Amalielund skal beboerne midlertidigt genhuses i en anden bolig. Og det er hårdt for ældre og sårbare borgere at blive rykket frem og tilbage mellem boliger.

Men lige nu afventer udvalget yderligere undersøgelser, inden der træffes beslutning om Caroline Amalielunds fremtid.


Det er fuldt forsvarligt og trygt at bo på Caroline Amalielund, men et plejecenter i fire etager med smalle, snørklede gange lever ikke op til nutidens ønsker og standarder for ældre- og demensvenlige boliger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Debat: Byggemodning på chefniveau

Annonce