Annonce
Debat

Debat: Der er noget, der ikke passer, hr. Borgmester

Birger Jensen, Venstre Svendborg. Foto: Michael Bager

Læserbrev: Bo Hansen har redegjort for, at han først har hørt om forslaget om nedlæggelsen af vores lokale beredskabsledelse den 12. december ved et uformelt møde. Men af referaterne fra Beredskabskommissionen (BK), hvor samtlige Fynske borgmestre sidder, kan ses, at der har været en evaluering af nuværende Risikobaseret Dimensionering (RBD) forud for mødet den 9. juni 2020. Af referatet kan ses, at der er orienteret om evalueringen og rapportens anbefalinger. Hvilke anbefalinger nævnes ikke.

Af referatet den 26. november ses, at der i forhold til den kommende RBD, påtænkes gennemført bilaterale drøftelser med berørte borgmestre, samt at gennemføre høringer blandt andet hos ejerkommunerne forud for det berammede møde i BK den 25. februar, hvor RBD ventes foreløbig godkendt. Så det er uforståeligt, hvis vores borgmester intet har hørt før den 12. december, idet han, jævnfør referaterne, har deltaget i alle møder i BK. Lige så uforståeligt er det, at borgmesteren ikke straks orienterede Byrådet om, at de nævnte bilaterale drøftelser og høringer har fundet sted.


Det kan med klarhed konstateres, at Beredskab Fyns høringen hos os i Svendborg har fundet sted.


Borgmesterens undskyldning om, at han kun er lægmand, kan ikke bruges. Det kan med klarhed konstateres, at Beredskab Fyns høringen hos os i Svendborg har fundet sted og er noget, der så må være foregået bag lukkede døre på borgmesterkontoret eller direktionsgangen.

Så når vi af Konservative, Enhedslisten med flere får kritik for, at Venstre var for tidligt ude, så er det ikke fair. I skal vide, at den i referatet beskrevne høring hos os i Svendborg Kommune som nævnt har fundet sted, uden at vi politisk er orienteret/hørt. Det vil jeg gerne udtale kritik af.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce