Annonce
Debat

Debat: Byggemodning på chefniveau

Dorthe og Amdi Kirkgaard Nielsen. Svendborg. Privatfoto

Læserbrev: Normalt må der ske terrænregulering på maksimum +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn, når det bygges nyt. I lokalplanen til byggeriet på den gamle Rubberton-grund på Søkildevej er der tilføjet et ”efter områdets byggemodning”, og der er hældt omkring to meter ekstra jord på, så byggegrunden nu er højere end nabogrundene i vores ende af Esthersvej og Vilhelmskildevej. Den byggegrund, der faktisk er en ådal. Men hvad dækker ordet ”byggemodning” egentlig over?

I en mailkorrespondance mellem arkitektfirmaet Praksis og Svendborg Kommune er der nemlig uenighed om, hvad byggemodning er. En menig medarbejder i Byg og BBR i Svendborg Kommune skriver i en mail til en menig medarbejder i Praksis i oktober 2020 ret præcist om det spørgsmål: ”Byggemodning er for eksempel anlæg af veje, etablering af kloak/regnvandsledning og regnvandsbassiner. Byggemodning er IKKE at lave generelle terrænreguleringer rundt om bygninger for nemmere at lave niveaufri adgang til boliger”. Og længere nede: ”Så hvis I vil terrænregulere mere end +/- 0,5 meter uden om de nordlige bygninger, vil det være i strid med lokalplanen”.


Annonce

Det er ikke normal praksis i byggesager, og det er endnu et eksempel på en for tæt relation mellem bygherre/arkitekt og Svendborg Kommune.


To dage efter lander en mail fra en partner i Praksis til flere chefniveauer i kommunen, hvor der blandt andet bruges formuleringer som: ”Ikke i tråd med planafdelingens tidligere udmeldte intentioner med lokalplanen og de i lokalplanprocessen gjorte aftaler”. Seks dage efter bliver den menige medarbejders vurdering tilsidesat, og en afdelingsleder skriver til Praksis, at kommunen mener, at ”lokalplanens formulering om byggemodning i denne sag må forstås som inklusiv en mere generel terrænregulering forud for selve opførelsen af bygningerne på grunden.” Og længere nede: ”I kan derfor fortsætte projektet på baggrund af de angivne koter i de godkendte tegninger, der også har dannet grundlag for nabohøringen tidligere i processen.” En mail, der sendes med kopi til adskillige chefer inklusive kommunaldirektør og borgmester.

Det er ikke normal praksis i byggesager, og det er endnu et eksempel på en for tæt relation mellem bygherre/arkitekt og Svendborg Kommune. Som naboer har vi i hvert fald ikke haft en jordisk chance for at gennemskue, at lokalplanen skulle give bygherre ret til ubegrænset terrænregulering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Faaborg-Midtfyn

Går imod andre praktiserende læger: Faaborg-læge vil gerne vaccinere med skrottede vacciner - hvis myndigheder siger ok

Annonce