x
Annonce
Læserbrev

Debat: Brede løsninger og tak til jer der knokler

Den den 11. marts havde jeg en frokostaftale med en sød gammel veninde på en café i Svendborg. Vi havde begge som sædvanlig meget på hjertet, men selvfølgelig var vi også lige omkring den aktuelle corona-situation. Jeg må ærligt indrømme, at jeg nok, som mange andre på det tidspunkt, havde undervurderet situationens alvor. Samme aften afholdt statsministeren sit første pressemøde og sendte alle børn, unge og studerende hjem fra skoler og børnehaver, og lige præcis en uge efter caféaftalen fik jeg også berettiget frarøvet min frihed til at besøge min gamle far på plejecenteret og kysse og kramme ham, som jeg plejer at gøre.

Det er gået rigtig stærkt, og vores bevægelsesfrihed er i denne tid under pres.

Vi skal alle pludselig med meget kort varsel acceptere radikale ændringer i vores hverdag, vaner og arbejdsrutiner. Og så skulle man tro, at det ville medføre røre og modstand blandt befolkningen, men nej, vi danskere rykker sammen i bussen, lynhurtigt opstår hjælpegrupper med frivillige, som tilbyder deres tid og hjælp til syge, ældre og sårbare medmennesker. Folketinget står også sammen og sprøjter hjælpepakker ud til at understøtte et nødlidende erhvervsliv takket være den robuste og solide økonomi skiftende regeringer de seneste år har opbygget. Alt sammen gør mig utrolig stolt over at være dansker!

Retter vi blikket mod den lokale situation i Svendborg Kommune, arbejder vi også ligesom de øvrige kommuner på højtryk for at sikre, at borgerne holdes grundigt informeret og oplyst om forandringer og konsekvenser forårsaget af corona-situationen, samt hvordan vi bedst muligt understøtter det lokale erhvervsliv. For der er ingen tvivl om, at der skal tænkes kreativt og sættes massivt ind for at understøtte vores lokale virksomheders muligheder for at overleve krisen og fastholde så mange lokale arbejdspladser som muligt.

Ikke kun på kort sigt men mindst ligeså vigtigt er det, at vi også har det lange perspektiv og fokus, som rækker udover den tidsramme, der er fastsat for hjælpepakkerne. For der kommer til at gå mange måneder, før erhvervslivet igen er tilbage på sporet. I Svendborg Kommune har vi mange iværksættere og små enkeltmandsvirksomheder, for hvem krisen i værste fald kan betyde lukning. Disse iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende, som viser vilje, mod og risikovillighed til at investere i egen virksomhed og skabe nye arbejdspladser til gavn for samfundsøkonomien, er utrolig sårbare i denne tid. Til dem skal der findes akutte løsninger. Løsninger som vi i Venstre har mange gode idéer til og klar til at finde og iværksætte sammen med de øvrige partier og løsgængere i kommunalbestyrelsen. Vi ser frem til i Økonomiudvalget og de øvrige fagudvalg at indgå konstruktivt i samarbejdet og tage ansvar for de vigtige beslutninger, der venter. Og gode beslutninger træffes nu engang bedst, når vanlige demokratiske processer følges og alle partier og løsgængere får indflydelse og ejerskab.

Endelig vil jeg gerne på Venstres byrådsgruppe vegne sende min største tak til det sundhedspersonale, sosu-personale, plejepersonale m.fl., som lige nu ikke kun løber en personlig risiko for selv at blive smittet, men knokler og gør alt, hvad de kan, for at hjælpe vores syge og ældre medborgere. Af hjertet tak for jer!

Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Danmark længe leve

Jeg har altid været taknemmelig og stolt over at være født i Danmark. Som pensionist i ”risikoalderen” er min taknemmelighed blevet forstærket i denne alvorlige coronatid. Efter udbringning af et ”leve” er der tradition for, at et ”hurra” følger efter. Et ”hurra” betyder, at man giver udtryk for ”hyldest /begejstring” . Efter min mening er der netop i dagens Danmark god mening i at udbringe adskillige ”hurra'er”. Først og fremmest til regeringen med statsministeren, finansministeren og sundhedsministeren i spidsen. De trådte i karakter med en meget hurtig indgriben - såvel for sundheden sundheden som med økonomiske tiltag. I samme forbindelse skal også roses det samlede folketing, som fra yderste venstre til yderste højre har udvist stor ansvarlighed. Det er demokrati og solidaritet i bedste danske forstand. ”Hurra” sendes også til de dygtige og ansvarlige personer vi lige pludselig har fået kendskab til via TV og presse. Fra Sundhedsstyrelsen, myndighederne, faglige organisationer, arbejdsgivere og medarbejdere. Repræsentanter fra stat, regioner og kommuner. Jeg er dybt imponeret af deres viden, energi og samfundssind. Jeg føler mig tryg ved at se – og ikke mindst at lytte til - og efterleve de anbefalinger, vi alle modtager. Sidst et kæmpe ”hurra” til de mennesker, der befinder sig i den såkaldte ”frontlinje”. Mennesker, der udfører et arbejde, som er vigtig for, at så mange som muligt kommer igennem krisen i god behold. Jeg tænker ikke mindst på området sundhed og pleje. Også medarbejdere inden for transport, ”nødvendig” butiksåbning og medie verdenen fortjener ros, - og det samme til de selvstændige og virksomheder, som udviser kreativitet med produktudvikling og nye tiltag for at fastholde sine medarbejdere. Omsorgen for hinanden er stor – frivillige ”tilbyder” sig i stort antal, og jeg er sikker på, at vi kan overføre mange af de udfordringer, vi udsættes for i disse uger til noget positivt, når vi har fået bugt med denne grimme coronavirus. Inden længe vil der komme meninger om mange af de initiativer, der er igangsat, set fra ”bagklogskabens klare lys”. Jeg er sikker på, det ikke vil ændre på min respekt for de forhold, jeg har beskrevet. God påske. Og til alle unge og gamle: Lad os vise sammenhold ved at holde afstand.

Annonce