Annonce
Debat

Debat: Borgerinddragelse er en nødvendighed

Hanne Ringgaard Møller. Radikale Venstre. Byrådsmedlem i Svendborg Byråd. Formand for Lokaludvalget. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Læserbrev: Borgerinddragelse er blevet et mantra i Svendborg Byråd, hvor mange partier ønsker en drøftelse af, hvordan man kan engagere borgerne i kommunen. For eksempel er der igangsat et forslag i forhold til borgerinddragelse på miljøområdet. Det er en god ide og en nødvendighed.


Det har været væsentligt for lokaludvalget at støtte op om de demokratiske processer og borgermøder, hvor alle borgere i et område har været inviteret og haft mulighed for at deltage i debatten.


Annonce

I indeværende valgperiode har lokaludvalget arbejdet med borgerinddragelse på forskellig vis. Arbejdet har primært været fokuseret på at få kontakt til forskellige eksisterende eller nye borgergrupper, der har et ønske om medbestemmelse og medindflydelse i det lokalområde, som de har et lokalt engagement i. Det har været væsentligt for lokaludvalget at støtte op om de demokratiske processer og borgermøder, hvor alle borgere i et område har været inviteret og haft mulighed for at deltage i debatten. Desuden har vi efterhånden gjort os nogle erfaringer med borgerbudgetter og potentialeplaner, og ved alle budgetforhandlinger i indeværende periode har vi tilført lokaludvalget nye midler til lokalsamfundspuljen, potentialeplaner, penge til handlingsplaner fra potentialeplanerne og borgerbudgetter. Alt sammen støttet og bakket op af administrationen.

Derudover vil vi på det kommende lokaludvalgsmøde drøfte følgende:

1) Indholdet af et indledende borgerrådsmøde, hvor repræsentanter fra hvert lokalråd inviteres til almen visionær drøftelse og evaluering af det nuværende forløb.

2) Nye initiativer til flere borgerinddragende tiltag i 2021.

3) Muligheden for at modtage borgerforslag fra lokalrådene, som behandles og videresendes til rette fagudvalg.

Alle lokalområder er i gang med borgerbudgetter eller potentialeplaner eller på trapperne til det første borgermøde, og den struktur og organisering, der er fulgt med, har lokaludvalget en interesse i, fortsætter fremover. Derudover ønsker jeg som formand for udvalget at drøfte ambitionerne for lokaludvalget resten af 2021 og ambitionerne i forhold til lokaludvalgets opgave og indhold fra 2022 og frem. I de dialoger, vi har haft med de forskellige lokalområder, har der været forskellige behov og ønsker i forhold til fremtidig udvikling af medbestemmelse og medindflydelse inden for følgende områder: bosætningsstrategier, infrastruktur, erhvervsfremmende investeringer, øget samarbejde med administrationen og borgerinddragelse. Det er et utroligt spændende arbejde at udvikle samspillet mellem borgerne og politikerne eller administrationen og støtte, at lokale initiativer kommer i spil.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Møder massiv kritik: Ingen vil have jobbet - nu søger kommune politibetjente til at passe voldsom og autistisk borger

Annonce