Annonce
Læserbrev

Debat: Beskæmmende personalepolitik i regionen

Læserbrev: Regionsrådets besynderlige udlicitering af vask på sygehusområdet når hele tiden nye højder.

"Vi troede da, at den nye opgaveløser ville holde vasken i regionens område" (min oversættelse).

Det er beskæmmende, at regionen, med den erfaring de ellers måtte have i udlicitering af opgaver, ikke har mere styr på konsekvenserne af deres udbudsmateriale.

"Vi kan spare 29 millioner", siger man i regionen.

Det, de bare ikke siger, er, at alle de medarbejdere, som bliver overflødige som konsekvens af nedlæggelse af deres funktioner, og som ikke bare lige kan finde et andet job, ja, den omkostning tørrer man så bare af på andre offentlige instanser.

Det er beskæmmende, at regionen bare "smider" medarbejderne ud, og siger, at det ikke er deres ansvar, hvad der sker ved årsskiftet. Ingen hjælp til omskoling, efteruddannelse eller fastholdelsesbonus for dem, som bliver til absolut sidste dag.

Det skinner tydeligt igennem, at regionsrådspolitikerne (de fleste) blot har afskrevet sygehusvaskerierne som et kapitel i historien, og nu skal man bare videre.

Fremtidig sygehusvask skal foregå enten i Aalborg eller Skovlunde (Sjælland). Det får voldsomme konsekvenser for det nuværende personale.

For det første ved ingen hvor mange, der får mulighed for at arbejde i det nye firma.

For det andet er det svært at forestille sig, at en nuværende medarbejder fra sygehusvaskeriet i Svendborg, bliver den først foretrukne til et job i Aalborg eller Skovlunde.

Det får også voldsomme konsekvenser for den enkelte medarbejder.

For mine medlemmer på sygehusvaskeriet i Svendborg får denne udlicitering nogle konsekvenser som regionspolitikerne burde have indtænkt i udbudsmaterialet.

Der er også klimabelastningen at tænke på, synes jeg, men for regionsrådet er det blot en samfundsmæssig omkostning, som er en del af prisen for at spare de 29 millioner kroner. Beskæmmende, når vi tænker på, at vi vil have mere grøn omstilling.

I 3F Sydfyn er vi stærkt utilfredse med den beskæmmende personalepolitik, som blandt andet rammer vores medlemmer. Egentlig er det her, kære regionsråd, en ommer.

Som politikere skal I tage helhedshensyn og ikke bare gå efter besparelser, som i sidste ende kan vise sig ikke at være en besparelse, når vi kigger på helhedsbilledet.

Det må være rimeligt at forlange af jer, at I kommer mere på banen i forhold til den personalegruppe, I lige har trukket tæppet væk under.

Annonce
Bjarne Elnegaard skriver om personalepolitikken i regionen. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Hvorfor skal der være monopol på førstehjælp?

Synspunkt: Betaler Danmark Redder Liv og borgerne i Region Syddanmark prisen for Stephanie Loses formandspost i Danske Regioner? Spørgsmålet presser sig på, når man følger debatten om, hvilken førstehjælperordning Regionsrådet vil vælge. Flere medlemmer udtaler, at der er fordele og ulemper ved begge ordninger, men jeg har endnu ikke hørt, hvilke ulemper de tænker på i forhold til Danmark Redder Liv. Vi ved, at Trygfondens hjerteløberordning ikke har krav om førstehjælp, ikke registrerer med cpr, ikke har krav om børneattest, ikke har opdateringskurser og ikke har styr på, hvem der har været på besøg i de enkelte hjem. Dertil kommer, at de resultater, Danmark Redder Liv har opnået i Region Syddanmark, har været over forventning. Martin Skau (V) udtaler, at han ved et skifte til Trygfonden vil stille krav om uddannelse og veste. Med andre ord: Man fravælger den bedste ordning og tilvælger en dårligere i håb om, at man vil kunne gennemtvinge krav, så den dårligste ordning bliver lige så god som den bedste. En meget særpræget form for udvælgelseslogik. Og kender Mads Skau Trygfondens pris for at efterleve disse krav? Olfert Krog (DF) finder det afgørende at have samme ordning som i de andre regioner, så han som bosat i Esbjerg også kan kaldes ud ved ophold i København. Argumentet giver ingen mening. Hvis man ofte opholder sig i et andet regionsområde, som anvender Hjerteløberordningen, kan man jo bare tilmelde sit telefonnummer til Trygfonden, så man kan ringes op, hvis man er i det regionsområde. Den eneste reelle fordel ved at vælge Hjerteløberordningen er prisen - med tilføjelsen: i al fald indtil videre. Hvis Trygfondens formål alene havde været at redde flest mulige liv ved hjertestop, havde det været nærliggende, at de var gået ind i et samarbejde med Danmark Redder Liv, og brugt af fondens millioner til at udbygge og udbrede det pionerarbejde, som var startet op omkring hjertestarterforeningen på Langland. Men Trygfondens formål er jo også at skabe reklame for deres ejere, forsikringskoncernen Tryg. Derfor er der blevet brugt mange millioner kroner blandt andet på annoncering i landsdækkende TV for at opnå kvantitet (mange hjerteløbere) i stedet for at bruge dem på kvalitet ved at uddanne deres hjerteløbere og have styr på, hvem der kommer løbende ind i folks private hjem. Strategien med at presse pionererne på området ud, ser nu desværre ud til at lykkes, når så mange politikere åbenbart mener, det er vigtigt at have den samme leverandør i hele landet. Men hvad bliver Trygfondens pris fremover, når der skal findes nye millioner til at markedsføre koncernen indenfor andre områder? Det kan undre, at et liberalt parti som Venstre overvejer at etablere et monopol på området, for hvis alle fem regioner vælger Hjerteløberordningen, vil der jo ikke fremover være mulighed for at sammenligne pris og kvalitet mellem alternative løsninger. Og derved er vi tilbage ved overskriften til dette indlæg. For er forklaringen, at det for Stephanie Lose i hendes rolle som formand for Danske Regioner vægter mere at kunne fremvise et resultat i form af fælles regionale løsninger, og at øvrige medlemmer af Venstre på den baggrund føler sig forpligtede til at bakke op? Logisk i forhold til situationen i Region Syddanmark er et fravalg af Danmark Redder Liv i al fald ikke.

Annonce