Annonce
Læserbrev

Debat: Afsporing

Læserbrev: I bestyrelsen for Foreningen til fremme af en Cykelsti mellem Ollerup og Svendborg har vi haft teatermaskerne fremme i den seneste tid. Først den triste, da to interessenter uden at involvere os fremlægger et forslag til en rute syd om Hvidkilde. Dernæst den glade, da vi i Fyns Amts Avis 15. september kunne læse Klaus Johannessens klare faglige synspunkter på sagen.

Vi er enige med begge afsendere i, at uanset hvilken ruteføring der vælges, vil det indebære udfordringer og komplikationer. Indtil nu har vores primære formål været, at gøre opmærksom på behovet for en "fast forbindelse", der sikrer to-hjulede trafikanter gode muligheder for sikkert at komme frem, fremmer lysten til at bruge jernhesten og drage omsorg for de enestående værdier en sti vil bevæge sig gennem/forbi.

Derfor er vi også trygge ved at overlade det til fagfolk at foretage de nødvendige beregninger og fremlægge forslag til linjeføringer. Dem vil vi også gerne lade regne på, hvad de enkelte forslag koster og komme med bud på, hvordan de finansieres.

Vi har brugt mange kræfter på at fremme cykelstiens betydning hos beslutningstagere, berørte parter og offentligheden - vi har ikke låst os ensidigt fast på én løsning, men har signaleret åbenhed overfor de mulige forslag. Det er derfor øv, når lokale foreninger blokerer for en faglig analyse af begge muligheder.

Vi er fortsat åbne over for en dialog med alle parter, men som Klaus Johannessen skriver i sit indlæg, skal vi så ikke lade det ske på et oplyst og sagligt grundlag. Når der foreligger et beslutningsgrundlag, må vi selvsagt afveje fordele og ulemper og blive præcise på, hvordan en sådan opgave løses økonomisk.

Vi synes sagen er for vigtig til at den blokeres af fastlåste positioner på et uoplyst grundlag. Opgaven ligger i første omgang hos Vejdirektoratet, der for længst burde have valgt bane, men har nøjedes med at lægge to, frit i luften svævende, cykelstier, der netop savner linket, hvor det er allermest påkrævet.

Annonce
Arne Ebsen og tidligere skoleleder, Jens Fabricius Hansen, har et stort ønske om at få en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg, da vejen er stærkt trafikeret og farlig for bløde trafikanter.Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Min Mening: Klimakampens resultater kan først måles om mange år

Det er en stor kommunikationsudfordring, nu hvor vi ellers er blevet vant til, at alting er så enkelt, og en af de største udfordringer er at kunne løse det aktuelle klimaproblem, men det tager mange år, før man kan se, om de tiltag man laver, faktisk også virker. Hvis man for eksempel tager lavbundsjord ud af drift for at mindske udledningen af klimagasser, som der er så meget tale om for tiden, så skal man være opmærksom på, at der går lang tid, før man kan måle effekten i det samlede klimaregnskab. Men vi kan også gå en anden vej, og lade de her lavbundsjorde gro til helt naturligt. Vi kan lade træer vokse op på de her jorde, for når det er træer, så øger vi faktisk bindingen af CO2 i jorden, og det er det, vi er meget interesseret i, så vi kan kompensere for den metanudledning, der sker lige efter en genopretning, og på den måde kan vi mindske tiden, der går, før klimaregnskabet bliver positivt. Man skal dog være opmærksom på, at der kan gå lang tid, før klimaeffekten boner positivt ud i det samlede klimaregnskab, når og hvis man hæver vandstanden på lavbundsjorde og genopretter den oprindelige natur på området. Det skyldes den uundgåelige udledning af metan, som også er en klimagas. Den vil stige som følge af klimatiltaget. I de landbrugskredse, jeg kommer, er man meget opmærksom på klimadebatten. Der bliver/er sat mange forsøg i søen for tiden, og der skal ikke være nogen tvivl om, at landbruget tager det seriøst med at løse klimaudfordringerne. Men det skaber også nogle dilemmaer, som samfundet skal forholde sig til, og et af de forsøg er at nedbringe metanudledningen fra køerne. I forsøg har man nedbragt metanudledningen med op til 50 procent, blot ved at tilsætte noget kemi i foderet, men her kommer det første dilemma, fordi der i økologisk produktion ikke må bruges kemi, og derved kan det blive svært at opfylde klimakravene uden at bruge kemi for økologerne. Det næste dilemma bliver i planteproduktionen, for hvis man ikke skal pløje mere, så bliver ukrudtsmængden stor, og så kan man ikke komme uden om at bruge glyfosat (Roundup), hvis det ikke skal gå voldsomt ud over udbyttet i planteproduktionen. Med det er jo en del af udviklingen, som landbruget hele tiden bliver klogere på. Vi kan bare se til sportsverdenen. Her har maratonløberen fra Kenya sat verdensrekord ved at løbe et maratonløb på under to timer. Godt nok løb han med nogle nyudviklede sko, som ikke er godkendt endnu, men bare vent og se; de sko bliver meget snart standard til alle løberne. For mig at se er alting i bevægelse, udviklingen går stærkt, og de, som ikke følger udviklingen/fremgangen, bliver taberne. Skal vi se, om vi rammer i mål med klimamålet, så kommer vi nok til at vente til vore børnebørns børns tid for at se, om det rent faktisk virker. Vi har alle mulige belæg for at sige, at det vil virke, men vi kan ikke se det, før der er gået rigtig mange år.

Annonce