Annonce
Ærø

Debat: Ærøfærgernes ledelse tåler ikke kritik

Frank Varsnæs, overstyrmand på Ellen,  mener, at han er blevet fritstillet på grund af kritik af Ærøfærgernes ledelse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Læserbrev: Den 14. marts vendte jeg hjem fra ferie i England og mødte to dage senere ind som overstyrmand på E/F Ellen med fly-air-condition-klar-snot-næse, en diagnose som stammer fra min læge.

Samme dag konstaterede min skipper ved selvsyn, at jeg havde "snotnæse". Han blev orienteret om mit ophold i England. Havde jeg haft andre symptomer, ville jeg aldrig være mødt, idet jeg fulgte Sundhedsstyrelsens regler og indikationen på at klart snot i sig selv ikke var tegn på Covid-19.

På daværende tidspunkt skulle man ifølge myndighederne ikke i karantæne, når man vendte hjem fra England. Jeg kunne heller ikke blive testet, da jeg ikke tilhørte gruppen "kritisk personale". Jeg var på vagt i tre dage med "snotnæse" og gik hjemme på mine fridage fra 19. til 23. marts, hvor jeg igen mødte på en vagt.

Annonce

I mellemtiden blev jeg indberettet til ledelsen af en medarbejder. Personen afgav en fejlbehæftet diagnose på feber og influenzalignende symptomer, som ledelsen ved Ærøfærgerne brugte efter min egen opfattelse særdeles urimeligt over for mig.

Havde jeg stået som c.c.(vedhæftet som modtager, red.) i pågældende mail, var sagen sandsynligvis sluttet på daværende tidspunkt med oplysningerne fra min læge. Da jeg intetanende mødte efter mine fridage og så, hvad ledelsen og medarbejderen havde frembragt af utryghed, brugte jeg energi på at berolige mine kollegaer og ledelsen med beskeden fra min læge, da jeg konstaterede, at de havde været nervøse ved at arbejde sammen med mig.

Ledelsen havde svaret medarbejderen tilbage på mailen uden at orientere mig, at mine handlinger ikke var i orden. De påstod, at jeg ikke havde meddelt, at jeg havde været i udlandet. Ledelsen skrev til medarbejderen, at de ville ønske, de kunne sende mig i karantæne med tilbagevirkende kraft.

Når dette kun var et ønske, undrer det mig at ledelsen i begyndelsen af april 2020, indberettede mig som et coronatilfælde til Langeland kommune (forfatterens daværende hjemkommune, red.) og søgte sygedagpenge-refusion for en karantæneperiode fra 14. marts til 26. marts, uagtet jeg hverken var coronasyg, havde haft sygedage eller været i karantæne.

Det undrede mig også, at ledelsen efter, at de havde modtaget fakta om min snue og at jeg blot havde haft fire fridage, alligevel tilskyndede Langeland kommune til at udbetale refusion for 13 dage. Over for mig påstod ledelsen, at det intet havde med penge at gøre, men kun var til statistik.

I forlængelse af en klage til kommunaldirektøren over forløbet, hvor jeg følte mig udstillet som en, der ikke passede på mine kollegaer, blev jeg fritaget for tjeneste og indstillet til afsked.

Jeg er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale på grund af min adfærd over for rederiet og skrivelser, som ledelsen udtrykker det. Dagsordenen lyder: fritagelse for tjeneste og dit fremtidige ansættelsesforhold.

For mere end en måned siden har jeg bedt om at få en forklaring eller uddybning af dagsordenen uden at få svar. Jeg mangler svar på, hvad ledelsen synes, jeg har gjort.

Som jeg ser det, har jeg kun kritiseret ledelsens og dermed Ærø kommunes måde at håndtere sagen og gjort opmærksom på en uregelmæssighed i forvaltningen.

For mig ligner det, at Ærøfærgernes ledelse ikke tåler kritik, og de ikke er bekendt med Justitsministeriets vejledning om offentlige ansattes vidtgående ret til at ytre sig.


For mig ligner det, at Ærøfærgernes ledelse ikke tåler kritik, og de ikke er bekendt med Justitsministeriets vejledning om offentlige ansattes vidtgående ret til at ytre sig.

Frank Varsnæs, overstyrmand på elfærgen Ellen


Denne ret skal i fællesskabets og demokratiets interesse skabe åbenhed, gennemskuelighed og kvalitet i forvaltningen. En offentligt ansat må i et moderne samfund ikke gå rundt og være bange for at blive afskediget blot, fordi man bidrager til fællesskabet med sin viden og sine synspunkter.

Som tilflytter på Ærø er der meget idyl, men det ansigt, Ærø kommune har vist mig i denne sag, er ret afvigende fra alt og hører efter min mening ikke til i et moderne oplyst og demokratisk samfund.

Ledelsen i Ærøfærgerne kunne tillade kritik og bruge den konstruktiv til at fremme forandringer, i stedet for at bygge et system op på frygt og trusler om afsked, når en medarbejder efter deres mening ikke makker ret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce