Annonce
Ærø

Debat: Ærø Kommune bør sætte den bebudede høringsfase om en solcellepark ved Torup i bero

Alex Suszkiewicz. Arkivfoto: Kenneth Skipper
Solceller
Annonce

Læserbrev: Men det skal ikke være på Better Energy's præmisser. Det skal ikke være ud fra et bestemt privat firmas eller enkelte jordejeres interesser.

Ærø Kommune bør sætte den bebudede høringsfase om en solcellepark ved Torup i bero.

I stedet bør man udarbejde en plan for, hvorledes den alternative energi på Ærø skal udbygges – set ud fra den kommende tids behov og ud fra Ærøs samlede interesser.

Det er muligt, at en sådan plan vil indbefatte nye solcelleanlæg.

I så fald skal man – som ved alle større projekter – have kontakt til flere mulige samarbejdspartnere, så man kan sammenligne løsningsforslag og økonomi.

Det skal ligeledes sikres, at alle de afgørende økonomiske beslutninger fremover bliver taget på Ærø ud fra ærøske interesser.

Hvis der skal opføres nye solcelleanlæg, skal disse placeres på de mest hensigtsmæssige steder.

Og et sådant er Torup efter vor mening ikke.

Planen for, hvorledes vi her på Ærø kan frigøre os fra de fossile brændstoffer kan imidlertid også pege på andre muligheder end solcelleanlæg.

Kommunalbestyrelsen har meddelt, at den ønsker at revidere kommuneplanen, og har i den anledning indbudt øens borgere til at komme med forslag og idéer til, hvorledes livet på øen kan udvikles.

De udsendte debatoplæg indeholder også spørgsmålet om, hvorledes vi skal bruge det åbne land.

Og dermed spørgsmålet om solcelleanlæg.

Hvis man som bebudet sender et solcelleanlæg ved Torup i høring nu, foregriber man den debat, man selv har lagt op til.

Er det borgerinddragelse?

Etableringen af et solcelleanlæg ved Torup vil ikke få nævneværdig positiv indflydelse på vort grundvand.

Inden længe kommer der formentligt et initiativ fra Christiansborg, som vil stoppe for sprøjtning i det mindste på vandindvindingsområderne.

Vi opfordrer de lokale partiafdelinger, som ønsker en reel sikring af vort grundvand til at kontakte sine moderpartier på Christiansborg m.h.p. at få gennemført et generelt forbud mod sprøjtning med pesticider.

Vi opfordrer yderligere kommunen til praktisk at arbejde for og støtte, at flere ærøske landbrug bliver omlagt til økologi.

Herved vil man kunne sikre vort grundvand for fortsat forurening.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce