Annonce
Ærø

Danske Småøer foreslår særlig pulje til øernes kystbeskyttelse

- Medmindre man synes, at det er vigtigt at beskytte Birkholm som kulturel-, historisk- eller naturperle, så er der ikke mange fonde, der giver penge til kystbeskyttelse, så det vil være svært for dem at rejse pengene, lyder vurderingen fra Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, som foreslår en statslig ø-pulje til kystbeskyttelse. Pressefoto.
Som det er i dag, er det svært at få midler til ødelagte diger. Sammenslutningen af Danske Småøer foreslår, at man laver en særlig ø-pulje, som småøerne kan søge til kystbeskyttelse og ødelagte diger.

Oversvømmelser og vandstandsstigninger er et problem over alt i vandkantsdanmark, men særligt de danske småøer står med en byrde, som de har svært ved at løfte. På øerne er der mange kilometer kystlinjerne og få beboere til at deles om udgifter og arbejdsopgaver.

Derfor har Sammenslutningen af Danske Småøer skrevet til miljøminister Lea Wermelin (S) for at gøre hende opmærksom på problemet. Det fortæller formand for foreningen, Dorthe Winther.

- Et er, at skulle reparere og forhøje eksisterende diger. Det er en alvorlig ting, for mange steder er der for få folk, som man for eksempel har haft problemer med på Skarø, siger hun.

- Ved siden af det er der også ny kystbeskyttelse, som skal laves, fordi vandstanden stiger, og flere og flere øer vil på et eller andet tidspunkt blive ramt af det her.

- Konsekvensen er i sidste ende, at hvis man ikke selv kan vedligeholde diger eller bygge nye, fordi man er for få til at betale, og der ikke er midler at få andre steder fra, og så bliver øerne i sidste fald givet tilbage til naturen ved en afbefolkning. Det er jo skrækscenariet.

Annonce

Tredeling af regningen

I forbindelse med en ekstra tilskudspulje på 350 millioner kroner til kystbeskyttelse, der kom på finansloven i december, foreslog Sammenslutningen af Danske Småøer miljøministeren en særlig ø-pulje til småøerne kystbeskyttelse.

- Vi forslår, at man laver en decideret ø-pulje, fordi der er nogle andre problematikker, man står med der.

Dertil så Dorthe Winther gerne en ordning for vedligehold og forstærkning af diger, hvor regningen deles mellem stat, kommune og digelag, hvor staten betaler halvdelen og kommune og digelag betaler en fjerdedel hver.

- I og med der bliver bygget mere, bliver der mere vedligeholdelse, og vi har forslået, at man kigger på en ordning, hvor stat, kommune og det enkelte digelag går sammen om årligt eftersyn. Vi foreslår, at hvis der er mindre skader, må digelaget udbedre det, men hvis der kommer skader efter en stormflod eller større skader, så laver man en tredeling.


Vi forslår, at man laver en decideret ø-pulje, fordi der er nogle andre problematikker, man står med der.

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer


Som det er i dag, må øboerne i høj grad til egne lommer, for det er svært at finde fonde, der giver penge til kystbeskyttelse, fortæller Dorthe Winther.

- Medmindre man synes, at det er vigtigt at beskytte Birkholm som kulturel-, historisk- eller naturperle, så er der ikke mange fonde, der giver penge til kystbeskyttelse, så det vil være svært for dem at rejse pengene.

Tidligere har der været en ordning, hvor kommune, amt og digelag betalte for vedligehold. Denne ordning blev afskaffet, da man indførte stormpuljen, som man betaler til via brandforsikringen, men det dækker ikke digerne, og det er i dag ikke muligt at forsikre sig mod ødelagte diger. Dorthe Winther så gerne en ordning, hvor statens og kommunernes bidrag, kommer fra en forsikringsordning i stil med stormpuljen.

- Så kunne man søge den, når der skal udbedres diger, så der bliver en mulighed for at få hjælp. Det betyder jo ikke, at man på den enkelte ø ikke skal være med til at betale, selvfølgelig skal man det, men man skal bare ikke betale det hele.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce