Annonce
Faaborg-Midtfyn

Corona har sat sit præg: Disse fem outdoorprojekter får støtte fra landdistriktspulje

Fysioterapeut og medlem af projektgruppen Sabine Risager i gang med at teste trædestubbene på det daværende aktivitetsområde i Byparken tidligere på året. Arkivfoto: Signe Andersen
Projekterne fordeler sig bredt i hele kommunen.
Annonce

Faaborg-Midtfyn: Coronasituationen har sat sit præg på ansøgningerne til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje. Dels var der blot kommet seks ansøgninger ind, dels var fem ud af de seks ansøgninger til projekter med det formål at forbedre borgernes mulighed for at bruge uderummene i landsbyerne, lyder det i en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune.


Borgerne i Faaborg-Midtfyn er generelt glade for naturen, og politisk ønsker vi at gøre det endnu lettere at være aktiv i den skønne natur, der omgiver os. Derfor har vi valgt at give midler til netop de projekter, der støtter op om den ambition.

Anne Møllegaard Mortensen (DF), formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget


Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) glæder sig over, at størsteparten af de ansøgninger, der er kommet ind, netop har fokuseret på at gøre det endnu nemmere at være aktiv i det fri:

- Borgerne i Faaborg-Midtfyn er generelt glade for naturen, og politisk ønsker vi at gøre det endnu lettere at være aktiv i den skønne natur, der omgiver os. Derfor har vi valgt at give midler til netop de projekter, der støtter op om den ambition, siger hun.

Anne Møllegaard Mortensen understreger, at projekterne samtidig også understøtter visionsaftalen “Bevæg dig for livet”, som Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået med DGI og DIF. "Bevæg dig for livet" har blandt andet til formål at udvikle aktive og sunde fællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen.

Ved anden ansøgningsrunde blev der uddelt 343.124 kroner til fem projekter. De fem projekter er beskrevet nedenfor. Desuden blev der afsat midler til, at Allested-Vejle Lokalråd, sammen med syv øvrige lokalråd fra kommuner i Danmark, kan arbejde med Landsbyudviklingsprogrammet BLUP, der står for Bæredygtige Lokale Udvikling Planer.

1 Udendørs fitness i Ferritslev Bypark

Tilsagn om 100.000 kroner.

Forum Ferritslev-Rolfsted ønsker med projekt "Udendørs fitness i Ferritslev Bypark" at få flere i alle aldre til at motionere mere. Borgerne skal motiveres til mere motion gennem opstilling af fitnessredskaber i Byparken. Derved bliver det let tilgængeligt, og samtidig giver det mulighed for socialt fællesskab både formelt og uformelt at samles om at motionere. Projektet har også opnået støtte fra Marius Pedersens Fond, Tryg Fonden og LAG - SØM.

2 Stadion i Herringe

Tilsagn om 95.124 kroner.

Herringe Skytte-, Gymnastik & Idrætsforening, HSG&I, overtog i 2015 Herringe Stadion fra Faaborg-Midtfyn Kommune og ønsker med projektet at forny Herringe Stadion med tilhørende klubhus til et centralt samlings- og mødested i lokalområdet. Stedet er tiltænkt forskellige former for sociale og fysiske aktiviteter i sunde fællesskaber.

3 Projekt Pederstrup - en bevægende og bjergtagende oplevelse

Tilsagn om 88.000 kroner.

Søllinge Lokalråd står bag et borgerinitiativ, som udspringer af kommunes landsbyanalyse. Borgerne kunne ikke genkende sig selv som en "Vejkantslandsby" og har sat sig for at udvikle og synliggøre de mange potentialer og oplevelser, der ligger i og rundt om Pederstrup.
I projektet arbejdes der bl.a. med at synliggøre naturgenopretningsprojektet "Pederstrup Bæk" ved at etablere "Naturstien Rundt om Pederstrup" samt med at udvikle byens bevægelses- og naturrum samt synliggøre områdets kulturhistorie.

4 Sheltere på det grønne område i Katterød

Tilsagn om 30.000 kroner.

Katterød Forsamlingshus står bag projektet, hvor man på "det grønne område" i Katterød er i gang med at inkludere Katterød i alt det, som sker omkring byen - Pipstornskoven, Outdoor Sydfyn - ved at udbygge faciliteterne for outdoorturisme, herunder cykler og gående. Man kombinerer forsamlingshusets faciliteter med etablering af et madpakkehus og sheltere.

5 Branding af Herringe-Rudme lokalsamfund

Tilsagn om 30.000 kroner.

Med projekt "Branding af Herringe-Rudme lokalsamfund" ønsker Herringe-Rudme Lokalråd at producere en film, der skal brande og skabe pr for lokalsamfundet. Projektet skal være med til at løse lokalområdets to helt centrale og sammenhængende udfordringer, som handler om at skabe:

1. Øget tilflytning.

2. Større efterspørgsel til lokalområdets institutioner og foreninger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce