Annonce
Læserbrev

Boxcenter = Porten til Danmarks Riges Hjerte?

Debat: Som nabo til Storebæltsvej 10 har vi fulgt debatten omkring grundens fremtid med stor interesse, og der er da heller ingen tvivl om, at vi har stærke holdninger til både forurening og til lokalplanforslag nr. 302.

Det helt afgørende for os er, at grunden renses op, inden der påbegyndes nogen former for bebyggelse herpå. Myndighederne får aldrig en bedre mulighed for oprensning end lige nu. Det er i vores øjne helt utilstedeligt at bygge ovenpå en forureningskilde – det mindste man som ansvarlig myndighed bør gøre, er da at fjerne kilden, så yderligere spredning i området hindres.

Generelt undres vi i den grad også over, at kommunen udarbejder planer og sender i høring, inden jordbunden under husene syd for området, er undersøgt og forsvarligt belyst. Det arbejde er nu igangsat, men forventes først færdig i løbet af foråret. Pt. har byrådet altså sendt en plan i høring, som bygger på et endnu ikke tilstrækkeligt belyst grundlag!

Og hvad med trafikken i midtbyen? Iflg. kommunens egne tal registreres der dagligt 13.500 køretøjer på Storebæltsvej. I lokalplanforslaget er der estimeret yderligere 5.600 biler til centeret. Området vil altså blive belastet med 41% flere køretøjer end på nuværende tidspunkt. Dertil kommer lastbiler, hvor der estimeres yderligere 50-100 i døgnet. I Nyborg by arbejdes der ihærdigt på at skabe en bedre sammenhængskraft mellem centrum og havneområdet, men dette arbejde vanskeliggøres af tæt trafik på Havnegade. Forestiller byrådet sig, at det problem bliver mindre med et centerområde på Lynfrosten? Alle 5600 køretøjer til centeret kommer ikke direkte fra motorvejen, men også fra Svendborg og Ørbæk og vil sandsynligvis køre over havneområdet, og dermed skabe yderligere trafikalt kaos i midtbyen. Vores bymidte er ganske enkelt ikke gearet til den mængde trafik.

Æstetikken ved motorvejsafkørsel Ø kalder næsten på et særskilt læserbrev. Vi skal gøre det kort: Hvordan kan den afkørsel være ”Porten til Danmarks Riges hjerte”? Den afkørsel kan vel nærmere betegnes som ”Porten til benzin- og fast-food Land”, der er i hvert fald ikke noget, der signalere kulturarv og UNESCO.

Så kære byråd – tag den plan af bordet, find på noget andet. Vi ser gerne, at området bliver brugt til noget fornuftigt, men et centerområde har intet med fornuft at gøre, hverken for borgerne, turisterne eller det allerede eksisterende handelsliv.

Debatten om Lynfrosten i Nyborg går nu ind i en ny fase, hvor fristen for indsigelser til lokalplanen er slut. Arkivfoto.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ærø

Klumme: Jeg har arvet en guldbarre

Annonce