Annonce
Fyn

Borgmestres store frygt: Gamle tal kan bremse udvidelse af motorvej syd om Odense

Udvidelsen af Den Fynske Motorvej fra Odense V til Nr. Aaby er i fuld gang. De fynske borgmestre kæmper for, at udvidelse kan fortsætte på motorvejen syd om Odense. Men frygten er, at gamle beregninger kan stille motorvejsprojektet i en ugunstig situation i de kommende forhandlinger om trafikinvesteringer for milliarder af kroner. Arkivfoto: Michael Bager
De fynske borgmestre beder transportministeren om nye og retvisende tal, når Folketinget skal beslutte, om motorvejen skal udvides syd om Odense.
Annonce

Fyn: Skatteborgernes penge er brugt meget dårlig, hvis de investeres i en udvidelse af motorvejen syd om Odense. Det er i hvert fald resultatet af beregninger, som Vejdirektoratet har lavet over, hvor det bedst kan betale sig at investere i ny infrastruktur. Problemet er bare, at beregningerne er forældede og giver et helt misvisende billede.

Det påpeger de fynske borgmestre, der nu beder om et møde med transportminister Benny Engelbrecht (S) for at få nye tal. Ministeren har nemlig bebudet, at han vil indkalde alle Folketingets partier for i det nye år at lave en langsigtet plan over, hvor trafikmilliarderne skal investeres frem mod 2030.

- Og det er dybt godnat, hvis politikerne på Christiansborg laver en ny infrastrukturplan på baggrund af forældede tal, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V).

Usikker fremtid for motorvej

Motorvejen vest for Odense er i øjeblikket præget af en masse vejarbejde, idet arbejdet med at udvide Den Fynske Motorvej fra to til tre spor i hver retning fra Odense V til Nr. Aaby er i fuld gang.

Når arbejdet med den igangværende udvidelse er færdig, vil der være tre spor i hver retning på Den Fynske Motorvej fra Lillebæltsbroen til Odense V. Dermed vil dette vejstykke være langt bedre gearet til at klare den stigende trafikmængde.

Men også på motorvejen syd om Odense er trafikken meget tæt. Derfor er der blandt politikere og erhvervsfolk er meget stort ønske om også at få udbygget motorvejen på dette stykke.

Den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti præsenterede inden sommerens folketingsvalg en aftale om de kommende mange års trafikinvesteringer. Her var udvidelsen af motorvejen syd om Odense prioriteret i top.

Men milliardaftalen faldt sammen med regeringen og det blå flertal.

Derfor presser ikke mindst de fynske borgmestre på for at sikre, at udvidelsen af motorvejen syd om Odense bliver prioriteret, når regeringen i det nye år indkalder til forhandlinger om de kommende års store trafikinvesteringer rundt om i Danmark.

Annonce

Flere biler

På et møde mellem de fynske borgmestre tirsdag henvises i dagsordenen til en ikke offentliggjort analyse, som Vejdirektoratet har udarbejdet i 2013. Analysen viser, at det samfundsøkonomisk er en dårlig idé at udbygge motorvejen, da det samfundsøkonomiske afkast (intern rente) kun er på tre procent. En tommelfingerregel er, at den interne rente skal være på mindst fire procent, hvis der skal være en samfundsmæssig gevinst af investeringerne.

Da analysen blev lavet i 2013, skete det ud fra en forventning om, at trafikken på motorvejen ville stige med 0,7-1,0 procent, men nu viser nye tal, at den reelle vækst i trafikken de seneste fem år fra 2014-2019 er på 2,7-3,3 procent, påpeges det i dagsordenen. Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, appellerer også til, at der laves nye beregninger af den samfundsmæssige gevinst ved at udvide motorvejen.

- Den store bekymring er, at udvidelsen bremses på grund af forældede tal. Der er sket meget siden beregningerne. Blandt andet er der kommet mange nye arbejdspladser, der har øget trafikken, siger Peter Rahbæk Juel.

Han forudser, at en manglende udvidelse af motorvejen vil betyde, at trafikken sander yderligere til, og de mange støjplagede naboer må vente længere på det støjværn, der er bebudet i forbindelse med en kommende udvidelse.

Afdelingsleder i Vejdirektoratet Andreas Egense bekræfter, at trafikken de seneste fem år er steget 2,7-3,3 procent på motorvejen ved Odense. Desuden oplyser han, at den seneste beregning af de samfundsøkonomiske effekter af en udvidelse af motorvejen er fra 2015, hvor den interne rente var på 3,4 procent. Altså under de fire procent, som typisk bruges som rettesnor for, om et projekt kan betale sig.

Annonce

Med i borgerlig plan

Før folketingsvalget lavede den borgerlige regering og Dansk Folkeparti en aftale om de kommende mange års trafikinvesteringer, men aftalen nåede aldrig af blive vedtaget i Folketinget og fik mere karakter af et valgoplæg.

I de borgerlige partiers store infrastrukturplan var motorvejen syd om Odense med helt i top, og her henviste partierne til, at der allerede i dag i myldretiden er trængselsproblemer på motorvejen syd om Odense. Desuden viste en oversigt fra Vejdirektoratet, at motorvejen ved Odense er blandt de strækninger i landet, hvor der er udsigt til mest kritisk trængsel frem mod 2030.

De borgerlige partier ville gå i gang med motorvejsudvidelsen ved Odense i 2021 og havde afsat 1,1 milliard til et ekstra spor på den 14 km lange strækning, men aftalen nåede altså aldrig at blive mere end et stykke papir. Det har den nye transportminister Benny Engelbrecht kommet i skraldespanden, og ministeren har understreget, at han i stedet går efter forhandlinger med alle Folketingets partier i håb om en bred, langtidsholdbar aftale.

Derfor er der nu fra hele landet kamp om at få del i trafikmilliarderne. Motorvejsudvidelsen ved Odense er de fynske borgmestres fælles førsteprioritet.

Arbejdet med at udvide Fynske Motorvej har blandt andet bud på nedrivning af en bro. Nu frygter de fynske borgmestre at missionen med at sikre penge til en fortsættelse af udvidelsen kan falde på grund af ikke retsvisende tal i Vejdirektoratets beregninger. Arkivfoto: Michael Bager.
Er det en god forretning for samfundet at udvide Fynske Motorvej syd om Odense? Svaret på det spørgsmål kræver friske beregninger, påpeger fynske borgmestre, som frygter et nej på baggrund af gamle tal. Foto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Far og søn i slagsmål i Møllergade

Annonce