Annonce
Debat

Borgmester svarer igen i debat: Udvikling – ikke afvikling

Gasværksgrunden har været en torn i øjet på mig i årtier. Jeg synes, det er skammeligt, som den har fået lov at skamfere en hel lille bydel, lyder det fra borgmester Tonni Hansen (SF). Arkivbillede: Lasse Waarsøe Witt.

Kære Lulu. Tak for din kronik bragt i Fyns Amts Avis 24. februar. Ikke mindst tak for din interesserede og reflekterende tilgang til det spørgsmål, du rejser i forhold til mit ønske om at ændre centerafgrænsningen i Rudkøbing By.

De citater du bringer, står jeg fortsat helt og fuldt inde for.

Jeg har selv været en af fædrene til den nuværende centerplan (1986). Men jeg har været ked af, at den giver muligheder for at bryde den kulturhistoriske afgrænsning mellem byen og Vejlen ved at give mulighed for at bygge ned mod Vejlen. Det ønsker jeg at forhindre. Ligeledes er jeg ked af, at den nuværende centerplan omfatter apotekerhaven i Brogade. Den del ønsker jeg at fjerne.

I næsten alle mine vågne timer gør jeg alt, hvad jeg kan for at fortælle om, hvorfor det er godt at flytte til vores kommune, og hvorfor det er godt at investere her i kommunen. Derfor glæder jeg mig også over, at den indsats nu lykkes. På rigtig mange parametre går det helt anderledes nu end for bare få år siden. Det er ikke kun min fortjeneste – det er vores allesammens fortjeneste.

Gasværksgrunden har været en torn i øjet på mig i årtier. Jeg synes, det er skammeligt, som den har fået lov at skamfere en hel lille bydel.


Som jeg ser det, kan vi enten fortsætte som hidtil og lade stå til – eller bruge vores kræfter og energi på at gå imod strømmen.


Derfor ønsker jeg at flytte grænsen for centerområdet over på den anden side af Nørrebro og omfatte gasværksgrunden. Dels for at give muligheder for et løft af området, men også for at give nye muligheder detailhandel uden at skulle lede endnu mere trafik ind i hjertet af Rudkøbing By.

Det var jeg allerede bevidst om, da jeg gav det interview, du omtaler og derfor også slutcitatet, hvor jeg åbner op for en ændring af afgrænsningen af centerplanen.

Desværre har vi igennem de seneste 10 år været vidne til, hvordan flere og flere butikker har drejet nøglen med tab af arbejdspladser til følge. Det har bl.a. som konsekvens, at vi langelændere handler for 100 millioner kroner væk fra lokalområdet. Svendborg optimerer med nyt centerområdet, som skønnes at trække yderligere 7 millioner kroner væk fra handlen her i kommunen.

Som jeg ser det, kan vi enten fortsætte som hidtil og lade stå til – eller bruge vores kræfter og energi på at gå imod strømmen. Her kender du mig godt nok til at vide, at jeg ønsker udvikling ikke afvikling. Derfor mit forslag om at ændre centerplanen.

Indtil videre er jeg kun blevet bestyrket i mine ønsker om følgende: Ingen muligheder for bebyggelse ned mod Vejlen og for så vidt i Apotekerhaven, men til gengæld nye muligheder for gasværksgrunden. I øvrigt kan en sidegevinst være, at den gamle elværksbygning kommer til ære og værdighed.

Der bliver nu udarbejdet en redegørelse for at sikre, at en efterfølgende høring kan ske på et sagligt grundlag. Her vil jeg nøje gennemlæse de høringssvar der måtte komme og derefter træffe min endelige beslutning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce