Annonce
Svendborg

Skoler og daginstitutioner åbner torsdag den 16. april: - Det kommer til at være en anden hverdag, end den vi kendte før corona

Daginstitutioner og skoler i Svendborg Kommune kommer først til at åbne torsdag den 16. april. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
I Svendborg Kommune åbner alle skoler og daginstitutioner torsdag den 16. april. Det skal give ledere, pædagoger og lærere bedre tid til at forberede genåbningen.
Annonce

Svendborg: - Vi kommer ikke til at åbne den 15., som statsministeren satte som pejlepunkt.

Sådan lyder budskabet fra borgmester Bo Hansen (S), der fortæller, at man i stedet har valgt at rykke åbningen til torsdag.

- Til pressemødet (mandag aften, red.) sagde statsministeren, at man kan starte onsdag den 15., og det er sådan, vi er gået til det, så derfor har vi valgt at starte dagen efter.

- Vi vil gerne prioritere, at alle er fuldstændig klar og trygge til den opgave, de skal løse. Det kræver rigtig meget dialog, og vi havde i virkeligheden kun i dag (onsdag, red.) og dagen efter påske til at få talt med hinanden og gøre alle trygge, og det synes vi ikke var nok.

Sådan skal daginstitutioner og skoler undgå coronasmitte

I "den første fase" kan de mindste komme i vuggestue, børnehaver, fritidsinstitution og skole. Det drejer sig om skoleelever fra 0. til 5. klasse.
Børn må komme i dagtilbud og skole, når de ikke har symptomer på sygdom.
Hvad angår covid-19, betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i daginstitution eller skole igen.
Selvom et barn bor i husstand med en person med covid-19, må barnet gerne komme i skole, børnehave eller vuggestue.
Bor et barn sammen med en person, der er i særlig risiko, kan barnet som udgangspunkt godt komme i daginstitution eller skole.
Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, om et barn, der selv er i særlig risiko for eksempel på grund af kronisk sygdom, kan møde op.
Om håndhygiejne:
Ansatte, børn og ledsagende voksne skal vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de ankommer til institutionen.
Børn og ansatte skal vaske hænder i faste intervaller - mindst hver anden time. Samt efter toiletbesøg, før og efter spisning og efter næsepudsning.
Ansatte skal vaske hænder eller bruge håndsprit, hvis de går fra én stue til en anden. De skal både vaske hænder og bruge håndsprit ved bleskift og hjælp til næsepudsning.
Om kontakt:
Forældre må ikke samles ved indgangen til institutionen. For at undgå det kan børnene afleveres i intervaller.
Det samme gælder frokost og andre pauser, som skal planlægges, så mange børn ikke samles på én gang.
Større forsamlinger - for eksempel morgensang - skal undgås.
Børn skal ikke lege med børn fra andre stuer end deres egen.
Det anbefales, at børnene inden for de enkelte stuer deles op i mindre grupper, når de skal lege og lave aktiviteter.
Aktiviteter skal så vidt muligt foregå udendørs.
Der anbefales et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuerne og fire kvadratmeter per barn i børnehaver. Det er en fordobling af de normale anbefalinger til pladsen i daginstitutioner.
I skolerne anbefales det, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.
Ved borde skal børnene placeres, så der er to meter mellem hver.
Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.
Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.
Undervisning i skolerne tilrettelægges så størstedelen af skoledagen foregår udendørs, og hvor undervisning kun foregår indenfor, når andet ikke er muligt.
SFO og fritidsordning skal indrettes således, at elever så vidt muligt kun er sammen med de samme elever som resten af skoledagen. Det kan betyde at SFO/fritidsordningen skal arrangeres således, at pædagogerne fordeles ud i de enkelte klasse/grupper af elever og elevernes pasning derfor foregår der.
Om spisning:
Al mad skal portionsanrettes.
Alle skal være særligt opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
Maden må ikke deles.
Om rengøring:
Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt.
Alle overflader og kontaktpunkter skal vaskes med sæbevand og herefter afsprittes mindst to gange dagligt.
Legetøj skal vaskes mindst to gange dagligt.
Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra.
Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug.
Om transport:
Offentlig transport skal undgås ved udflugter.
Ved transport fra institutionen med bus skal børnene placeres med en afstand på to meter fra hinanden.
Kilde: Sundhedsstyrelsen.
Annonce

Ensartede rammer

Åbningen torsdag den 16. april kommer til at gælde alle kommunens dagplejere, daginstitutioner og skoler, og derfor arbejder man nu på højtryk på at udarbejde en samlet håndtering på området, forklarer formand for børne- og ungeudvalget, Henrik Nielsen (K).

- Vores største udfordring ligger i at udmønte de restriktioner, vi er blevet givet. Der er meget, vi skal have tilrettelagt, så vi kan skabe nogle overordnede og ensartede rammer for hele kommunen, forklarer han.

- Det kan være, hvordan man afleverer og henter sine børn, hvordan dagen skal være i skolerne og daginstitutioner og alle de hygiejnemæssige forhold, der skal organiseres og struktureres, forklarer han.

Annonce

Små børneflokke og få voksne

Ifølge Nanna Lohmann, der skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune, går arbejdet nu i gang med at strukturere den kommende hverdag på hver enkelt skole.

Man vil blandt andet dele klasserne op i to, have færre skift af lærere, inddele skolegårdene og forskyde frikvartererne for at holde børnegrupperne adskilt.

- Lige nu ser vi på, hvordan vi fordeler ressourcerne bedst muligt, så der kan være færrest muligt voksne om samme gruppe børn, og derfor bliver hverdagen ikke helt som den plejer.

- Det kunne i praksis være dansk- og matematiklærerne og klassens pædagog, der havde klassen gennem hele dagen, eller at vi får brug for nogle af vores faste vikarer, som kan hjælpe med, at vi er nok voksne omkring børnene. Det skal passes ind, så børnene møder så få voksne som muligt, og voksne, som de kender. Det kan gøres på mange forskellige måder, og her er det skolerne, der hver især arbejder med, hvordan det bedst kan lade sig gøre for dem, forklarer hun.

Annonce

Færre i SFO'en

Nanna Lohmann forklarer, at alle eleverne fortsat kommer til have samme mødetid, men med forskellige indgange.

- Det kan være, at man skal gå ind af en bagdør til klassen, så man ikke laver trafikprop ved hovedindgangen.

Efter påske vil skolerne tage kontakt til forældre, så SFO'en indrettes efter forældrenes behov.

- Vi vil være sikre på, at vi har de voksne, der skal være, når vi åbner, men vi vil også her i starten opfordre til, at forældrene, hvis det overhovedet er muligt, henter deres børn inden SFO, så vi kan koncentrere vores ressourcer, om de børn, der er der fra 8 til 14.

Annonce

Pakker legetøjet ned

For dagtilbudschef Birgit Lindberg er forberedelserne også begyndt for kommunens vuggestuer, dagplejer og børnehaver.

- Forældrene vil blive kontaktet tirsdag, så vi kan få et overblik over, hvor mange børn, vi kan forvente i institutionerne torsdag og fremefter. Så skal vi finde ud af, hvordan vi tilrettelægger en pædagogisk hverdag samtidig med, at vi følger de sundhedsmæssige krav.

- Vi har nogle rigtig fine udearealer, og nye huse med god plads, så generelt tænker jeg, at vi har fine vilkår. Nu vil vi pakke det legetøj ned, som vi ikke skal bruge, så vi kan reducere mængden af legetøj, der skal vaskes og sprittes af.

I daginstitutionerne skal børnene blandt andet have vasket hænder hver anden time, legetøj og lokaler skal rengøres to gange dagligt, børnene må ikke lege mere end fem i en gruppe og være udenfor så meget som muligt. Om det betyder, at der ansættes flere pædagoger, kommer an på, hvor mange forældre, der vælger at sende deres børn afsted, når institutionerne genåbner, men Birgit Lindberg garanterer, at man kommer til at leve op til kravene.

- Det kommer til at være en anden hverdag i institutionerne, end den vi kendte før corona, og det skal forældrene vide. Der er nogle skrappe krav, og dem skal vi efterleve.

Annonce

Mere rengøring

Det er Center for Ejendomme og Teknisk Service, CETS, der står for rengøring af skoler og institutioner, og det skal nu ske dobbelt så ofte, forklarer ejendomschef Peter Mouritsen.

- Der skal ifølge retningslinjerne gøres rent to gange om dagen, så det bliver nok noget med, at der også er rengøring midt på dagen, forklarer han.

Han kan endnu ikke svare på, om der kommer til at mangle rengøringspersonale i kommunen.

- Vi vil nok kunne omfordele nogle af de medarbejdere, der for eksempel normalt gør rent på Nymarksskolen eller idrætsområdet, som jo fortsat er lukkede. Vi har også oprettet en jobbank i kommunen, og der kunne også være nogen, der ville byde ind på opgaven.

Annonce

Forsvarligt og ansvarligt

Trods de mange løse ender er Henrik Nielsen optimistisk for den kommende genåbning af skoler og institutioner.

- Det ser ud til, at det gode vejr fortsætter efter påske, og det kommer til at være afgørende for at leve op til afstandskravene, at man kan komme ud, har plads og kan bevæge sig udenfor.

- Så kan der godt være nogle skoler, der kan være særligt udfordret på udendørsarealer, som eksempelvis Tved Skole og Ørkildskolen, som heller ikke har mange lokaler, fordi de kun går op til 6.klasse. Der skal vi selvfølgelig også sikre, at opgaven bliver løst forsvarligt, lyder det fra udvalgsformanden, der dog indtil nu ikke har overblik over, hvordan det løses på de enkelte skoler.

- Men jeg vil gerne betrygge forældrene i, at vi nok skal håndtere det her på en forsvarlig og ansvarlig måde. Man skal ikke være nervøs for at sende sine børn i dagtilbud og skole.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce