Annonce
Ærø

Solcellepark: Thorup-borgere kan kompenseres for værditab på ejendom

Omkring 50 mennesker var samlet til borgermøde i Store Rise tirsdag aften, for at blive orienteret om planerne om etableringen af en solcellepark i Thorup.
Bekymrede borgere fik i går aftes svar på spørgsmål omkring planerne om et solcelleanlæg i Thorup. Kritikken ebbede dog ud, da Better Energy, der står bag den kommende solcellepark, forsikrede borgerne om, at de ville blive kompenseret for eventuelt værditab på boligen.
Annonce

Store Rise: Borgermødet om etableringen af en solcellepark i Thorup var virkede yderst relevant tirsdag eftermiddag, hvor omkring et halvt hundrede ærøboere på en af årets varmeste dage fyldte størstedelen af de opstillede stole Rise Minihal i ly fra den brændende sensommersol.

Det var Ærø Kommune, der havde inviteret til mødet, hvor Ærøs borgere havde mulighed for at stille spørgsmål til panel bestående af borgmester Ole Wej (S), planlægger i Ærø Kommune, Mette Groth Rasmussen, vicedirektør Esben Billeskov fra Better Energy, som står bag den eventuelt kommende solcellepark, samt Jacob Nørby, repræsentant for samarbejdet med Svendborg Kommune.

Better Energy fremlagde kort deres planer for Thorup-solcelleparken. Herunder fremviste de billeder af, hvordan solcelleparken vil komme til at se ud i landskabet - såkaldte visualiseringer.

Annonce

Hvorfor bliver strømmen ikke på Ærø?

Panelets redegørelser for deres planer for solcelleanlægget besvarede dog langt fra de fremmødtes spørgsmål til solcelleparken, og det skortede derfor ikke på kritik og bekymrede bemærkninger, da det blev tid til at stille spørgsmål

Nogle var utilfredse med visualiseringen af solcelleparken.

Andre ville vide ville vide, hvorfor Better Energy ikke placerede parken ved de store byer, hvis det var dem, der skulle aftage størstedelen af strømmen.

Medlem af kommunalbestyrelsen Jens Weiss (Ærø i Centrum) ville vide, hvorfor Ærø ikke selv kunne anlægge en solcellepark, så pengene på den måde kunne blive på Ærø.

Og fra flere var der skepsis omkring spørgsmålet om, hvorvidt strømmen ville blive på Ærø.

På spørgsmålet om, hvorvidt strømmen blev på Ærø forklarede Esben Billeskov fra Better Energy, at den strøm, der bliver produceret på Ærø vil blive på øen, når behovet er der. På de tidspunkter, hvor æroboerne ikke formår at bruge al den producerede strøm, vil den blive ført andre steder hen, hvor der er behov.

Til kritikken af visualiseringerne af solcelleparken svarede han, at det var muligt for borgerne at bede om yderligere visualisering fra ønskede områder.

I forhold til, hvem der tjener penge på solcelleparken, bekræftede han, at en fransk investeringsfond, Omnes, ejer 18 procent af Better Energy, og at virksomheden derudover var medarbejderejet. Han forklarede, at det at etablere solcelleparker var så omkostningstungt, at det havde været nødvendigt at få det franske investeringsfond med på rejsen mod at blive CO2-neutrale i Danmark.

Yderligere understregede Esben Billeskov, at et anlæg af den størrelse, som der er planer for i Thorup, vil løbe op i et trecifret millionbeløb. Derfor mente han ikke, at det var økonomisk eller fagligt muligt for borgerne i Ærø Kommune, selv at lave et sådant anlæg.

Annonce

Kompensation af værditab på ejendomme

En bekymring, der blev gentaget af flere af solcelleanlæggets kommende naboer var, at deres ejendomme risikerede at miste værdi som følge af anlægget.

Hertil svarede Esben Billeskov, at man fra Folketingets side har imødekommet netop disse forhindringer for den grønne omstilling ved at revidere lovgivningen om vedvarende værdi.

Det betyder, at alle naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg har ret til at få vurderet deres ejendomme gratis. Borgere, der bor længere væk fra anlægget end 200 meter, vil kunne få samme vurdering for omkring 5000 kr. Hvis der viser sig at være et værditab på bare en procent, skal projektudvikler - i dette tilfælde Better Energy - tilbyde at opkøbe ejendommen til markedsværdi eller kompensere for værditab.

Derudover vil naboer til anlægget få en årlig kompensation på omkring 2000 kroner.

-Reglerne er så klare, fordi Staten godt forstår, at det at være nabo til et solcelleanlæg kan være til gene, forklarede Esben Billeskov.


Reglerne er så klare, fordi Staten godt forstår, at det at være nabo til et solcelleanlæg kan være til gene

Esben Billeskov, Vicedirektør i Better Energy


Efter denne forklaring ebbede de kritiske kommentarer ud, og beboer i Thorup Ulla de Frey kommenterede, at hvis Ærø Kommune havde været bedre til løbende at forklare de ting, der var blevet fremlagt på aftenens møde, ville den have sparet sig selv for en del af den kritik og bekymringer.

Ærøsk solcellepark

Siden sommeren 2018 har det været på tale at etablere en eller flere nye solcelleparker på Ærø. Tre områder var i starten i spil ved henholdsvis Tranderup, Vindeballe og Thorup ved Lille Rise.

Siden er to områder faldet, så det kun er Thorup, der er i spil.

I juni 2019 stemte 14 af kommunalbestyrelsens medlemmer for at gå videre med arbejdet, der bl.a. indebærer en ny lokalplan.

Den 17. juni 2020 vedtog en næsten enigt kommunalbestyrelse, at sende et kommuneplantillæg og en ny lokalplan i høring. Kun Jens Weiss (Ærø i Centrum) stemte imod.

den igangværende høringsfase løber i 12 uger, hvorefter politikerne tage stilling til, om solcelleparken skal etableres, red.

Det er det private firma Better Energy, som står bag den eventuelt kommende solcellepark. Firmaet vil opføre en solcellepark, der må fylde maksimalt knap 40 hektarer, og som skal ligge i et område, hvor der er grundvand.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Svendborg For abonnenter

Lektor kritiserer skovrejsningsprojekt: Er det godt eller skidt for grundvandet og biodiversiteten, og er formålet flis?

Annonce