Annonce
Langeland

Borgere skal mere på banen på Langeland: Udvalg på turné med sine konklusioner

Fra mødet i Frivilligcentret ses (fra venstre) Hanne Østergaard, Jytte Frederiksen, Jørgen Holst og ordstyrer Jørgen Nielsen. Foto: Michael Lorenzen
Borgerinddragelsesudvalget er på turné med sin rapport og tanker om det videre arbejde

LANGELAND: Det er meget vigtigt, at man får fundet af, hvilke forventninger borgerne har det lokale demokratiudvalg, som ser dagens lys i 2020. Det fremgår af den turné, som det midlertidige borgerinddragelsesudvalg for tiden gennemfører rundt om på Langeland og Strynø med i alt syv møder.

Borgerinddragelsesudvalget fremlagde tidligere på året sin rapport og besluttede allerede ved den lejlighed at tage rundt for at fremføre konklusioner, høre om folks meninger og forventninger til det videre forløb, og hvordan den enkelte i det hele taget kan føle, at der bliver lyttet.

- Den enes forventning kan være helt forskellig fra den andens. Det skal vi arbejde ud fra, sagde formanden for Borgerinddragelsesudvalget, viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S) således på mødet i Rudkøbing, som foregik sidste uge i Frivilligcentret.

Annonce

Idéer fra borgerne

Borgerinddragelsesudvalget har bestået af fem kommunalpolitikere - en fra hvert af de partier, som sidder i kommunalbestyrelsen - samt syv borgere, som har kunnet ansøge om at være med.

Udvalget har holdt en række møder og været rundt i andre kommuner for at se, hvordan man har grebet tingene med borgerinddagelse an der.

I Hedensted Kommune mellem Horsens og Vejle var der for eksempel en række borgere, som var trætte af, at et grønt område ikke blev passet. De tilbød at gå ind at gøre det og fik en "pose penge" stillet til rådighed til deres arbejde.

I Tullebølle kunne en idé være at anlægge et lille torv ved brugsen og bageren, mens man i Tryggelev har opstillet udendørs motionsredskaber samt nogle borde-/bænkesæt på en grund i landsbyen, fremgik det af mødet i Frivilligcentret.

Embedsmænd med

En vigtig ting, som flere mødedeltagere i Rudkøbing fremhævede, er, at hele kommunen skal spille med. Det er ikke nok med velvilje fra kommunalbestyrelsen. De enkelte fagudvalg samt forvaltningen skal gå i dialog, også selv om ting måske i den sidste ende ikke kan lade sig gøre, lød det.

Samtidig må man ikke lade sig forlede af de 100.000 kroner, som kommunalbestyrelsen stiller til rådighed for det lokale demokratiudvalg, nævnte politisk udpegede Jørgen Nielsen (K) fra Borgerinddagelsesudvalget. Borgerinddragelse kan i nogle tilfælde handle om ting, der ikke involverer økonomi.

Et eksempel på dette omtalte Lisa Pihl Jensen. Det var fra Herning, hvor borgere selv foreslog at bygge i tre etager, det vil sige en etage højere, end det var sædvane i byen.

- Det var altså ikke noget, man først gik ud med fra politisk hold, sagde hun.

Den fulgte mødedeltager Jørgen Holst, som også repræsenterer Landsbyklyngen, op på.

- Hvis der kommer et borgerinitiativ, så skal kommunen i alle tilfælde tage det alvorligt, fastslog han.

Det lokale demokratiudvalg skal bestå af tre kommnalpolitikere og fire borgere. Det er ikke besluttet endnu, hvem der skal sidde der, eller hvordan udpegningen skal finde sted. Lisa Pihl Jensen vil i december udarbejde et oplæg, som Økonomiudvalget får på sit bord, formentlig i januar.

- Det bliver helt sikkert sjovt at sidde der, nævnte Jette Purup, som har været et af de syv medlemmer af Borgerinddragelsesudvalget, der ikke har været politisk udpeget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Svendborg

Lukker på Toldbodvej og åbner på Lerchesvej: Fakta åbner ny butik ved havnen

Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Offentlige opråb er nødvendige

Det er al ære værd, når offentligt ansatte tager bladet fra munden, som det er sket flere gange de seneste uger, hvor politiassistenter har ytret bekymringer om politiets manglende tilstedeværelse i mindre samfund som Langeland. Her er det blandt andet kommet frem, at nogle af de politiassistenter, der skal have kriminaliteten under kontrol, oplever, at det ikke er muligt med den måde, Fyns Politi tilrettelægger deres arbejdet på. Det er kommet frem, at de rutinemæssige besøg til områder som Langeland langt fra opleves som tilstrækkelige i forhold til at løse de udfordringer, der er. Og det er kommet frem, at politiassistenter godt forstår, hvis befolkningen mister tilliden til politiet. Det kræver mod at stå frem og offentligt gøre opmærksom på udfordringer, der handler om ens egen arbejdsplads. Det er de færreste ledere, der bifalder det. Og det er noget, som risikerer at lægge et stort pres på den modige. Så meget desto mere er der grund til at være taknemmelig, når det sker. For det er tvingende nødvendigt for et velfungerende samfund, at offentligt ansatte tager bladet fra munden, hvis de oplever, at de ikke kan stå inde for det, der sker på deres arbejdsplads - eller for at nuancere debatten om netop deres arbejde. Tænk, hvis flere gjorde det samme. Hvis flere sagsbehandlere i jobcentre turde stå frem og fortælle om deres arbejdsforhold og konsekvenserne af de få ressourcer, som mange jobcentre kæmper med at få til at række. Eller hvis flere pædagoger turde stå frem og fortælle om, hvordan få hænder i vuggestuer og børnehaver påvirker børnenes dagligdag. Det ville give et vigtigt indblik i, hvordan velfærdssamfundet reelt ser ud nogle steder. Og det ville kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling de steder, der trænger til det. Offentligt ansatte har faktisk en udstrakt ytringsfrihed og har som udgangspunkt ret til på egne vegne at deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter - også om emner, der vedrører deres arbejdsområde. Den offentligt ansattes ytringsfrihed er med andre ord beskyttet, så længe personen ikke udtaler sig på arbejdspladsens vegne. "Hvo intet vover, intet vinder", lyder et gammelt dansk ordsprog. Der er ingen tvivl om, at bare tanken om at stå frem med sit eget syn på ens arbejdsplads eller arbejdsforhold kan give mange hjertebanken og sved på panden. Også selv om man blot beskriver virkeligheden, som man oplever den. Men forhåbentlig kan de modige inspirere til, at der med tiden kommer flere offentlige opråb. Det vil give et nødvendigt indblik i samfundets mange forskellige demokratiske maskinrum, som vi alle er afhængige af og betaler til. Og så vil det kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling - alene fordi virkeligheden bliver synlig.

Annonce