Annonce
Svendborg

Bliver der kørt for stærkt på din vej: Nu kan du selv betale for vejbumpet, hvis kommunen ikke vil

Formand Aake Packness og kasserer Hanne Thomsen i Søgårdsvejs-områdets Beboerforening drømmer om mere effektive vejchikaner på Søgårdsvej, men de vil ikke selv betale. Foto: Katrine Becher Damkjær
Hvert år får Svendborg Kommune flere hundrede henvendelser fra borgere, som ønsker trafikale forbedringer af deres vej. Nu åbner kommunen op for, at borgerne selv kan betale for vejbump eller andet, hvis ikke kommunen vil. På Søgårdsvej drømmer beboerforeningen om mere effektive vejchikaner, men foreningen vil ikke selv betale for dem.

Svendborg: Trafikken er blevet tættere i Svendborg, og det får hvert år flere hundrede borgere til at henvende sig til kommunen, fordi de ønsker at få lavet nogle trafikale ændringer på deres vej.

Men kommunen har hverken råd eller ressourcer til at efterkomme alle ønsker, og derfor åbner kommunen nu op for, at borgerne selv kan betale for projekterne, hvis kommunen ikke vil. Det kan for eksempel være vejchikaner, bump, parkeringspladser eller vejtræer.

Flemming Madsen (S), som er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, forventer dog ikke, at den nye ordning bliver et hit.

- Årsagen til, at vi gør det her, er, at forvaltningen flere gange er blevet spurgt, om borgerne selv må betale for projekterne, hvis ikke kommunen vil. Her har forvaltningen været i tvivl om, hvad den skulle svare, og derfor har vi nu lavet nogle retningslinjer for området, forklarer han.

En af de beboerforeninger, som selv har betalt for et trafikalt projekt, er Søgårdsvejs-områdets Beboerforening.

For fem år siden begyndte kommunen at tynde ud i det krat, som står på skrænten i flere af beboernes baghaver og som støder op til den meget trafikerede Johannes Jørgensens Vej.

Aake Packness, som er formand for foreningen, har baghave til vejen. Han forklarer, at udsynet til vejen blev mere frit, da krattet forsvandt.

- Vi havde pludselig frit udsyn til vejen, og vi blev generet af de mange biler, som kørte ud fra parkeringspladsen ved McDonalds. Deres lygter blændede vores huse, forklarer Aake Packness, som henvendte sig til kommunen for at høre, om den kunne sætte et plankeværk eller støjværn op langs fortovet.

Et støjværn var for dyrt, lød det, og da der ikke rigtig skete mere i sagen, spurgte han, om han selv måtte sætte et plankeværk op.

- Men her krævede kommunen, at vi (beboerne på vejen, red.) samlede os i forening, og derfor genoplivede vi Søgårdsvejs-områdets Beboerforening, som på det tidspunkt havde været nedlagt i flere år. Sammen henvendte vi os til kommunen og efter en længere korrespondance, blev vi enige om, at vi godt måtte opføre et plankeværk langs fortovet, forklarer Aake Packness.

Løsningen blev, at de beboere, der havde baghave til vejen, gik sammen om at betale et plankeværk til cirka 50.000 kroner.


Det er ikke støjdæmpende, men nu bliver vi i det mindste ikke længere blændet af bilerne fra MacDonalds, og vi føler også, at vi er kommet lidt længere væk fra Johannes Jørgensens Vej.

Aake Packness


- Det er ikke støjdæmpende, men nu bliver vi i det mindste ikke længere blændet af bilerne fra MacDonalds, og vi føler, at vi er kommet lidt længere væk fra Johannes Jørgensens Vej, forklarer han.

Plankeværket, som står i Aake Packness' baghave, skærmer for de mange biler, som kører ud fra MacDonalds parkeringsplads. Plankeværket er betalt af beboerne og har kostet cirka 50.000 kroner. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce

Sylte sagerne

Beboerforeningen har også kæmpet for at få bilisterne til at sænke farten på Søgårdsvej. Det sker nemlig jævnligt, at enkelte bilister kører alt for stærkt, fortæller Hanne Thomsen, som er beboerforeningens kasserer.

- Det ville være rart, hvis vi kunne få nogle effektive chikaner på vejen, men jeg synes ikke, det er noget, som beboerforeningen selv skal betale for, siger hun.

Her er reglerne, hvis du vil betale for dit eget vejtræ eller vejbump

Svendborg Kommune modtager hvert år flere hundrede henvendelser fra borgere, som ønsker trafikale ændringer i deres område. Det kan for eksempel være vejchikaner, fartmåling, vejtræer, bump eller andet.

En gang om året beslutter Teknik- Og Erhvervsudvalget hvilke projekter, der skal gennemføres. Det gør de ud fra en lang række kriterier, som er beskrevet af forvaltningen. Hvis et projekt har stået på kommunens liste i tre år uden at blive realiseret, bliver det fjernet fra listen.

Ønsker man selv at betale for et trafikprojekt, skal man skrive en ansøgning til Trafik og Infrastruktur-afdelingen i Svendborg Kommune. Her skal man beskrive problemet og komme med et løsningsforslag. Herefter vil Trafik- og Infrastruktur besigtige lokaliteten, og hvis projektet holder sig indenfor loven, skal ansøgningen behandles og godkendes af Teknik- og Erhvervsudvalget.

Mulige projekter kunne være: vendepladser, parkeringspladser, skilte, træer, støjafskærmning, hegn og rækværk.

Hun kan sagtens se ideen i, at borgerne selv kan få lov til at betale for trafikale tiltag, men hun ser også en fare i den nye ordning.

- Man kan godt frygte, at kommunen begynder at sylte sagerne, så det ender med, at folk selv skal betale, siger hun.

Det afviser Flemming Madsen (S) dog.

- Vi kunne ikke finde på at nedprioritere trafikale tiltag, men vi sidder hvert år med flere hundrede ønsker, og vi har normalt kun råd til at realisere cirka 10 projekter om året. Så der er mange ønsker, som ikke bliver opfyldt, siger han.

Han fortæller, at kommunen har en medarbejder ansat, som ikke laver andet end at behandle borgerhenvendelser om trafikale forhold.

- Det viser jo noget om, at borgerne er optaget af det her, og at der kommer mere og mere trafik på vejene, siger han.

Her er de 15 projekter, som kommunen betaler i år

 • Ørbækvej mellem Gryagervej og Sortemosevej, skilte og afstribning: 86.250 kr.
 • Nyborgvej syd for Skårup, opmærksomhedsfelter: 70.000 kr.
 • Nyborgvej ved Østre Skolevej, afstribning i venstresvingsbås: 6900 kr.
 • Ørbækvej ved Gudbjerg, hastighedstavler og baggrundsafmærkning: 40.000 kr.
 • Johannes Jørgensens Vej, skiltning: 10.000 kr.
 • Sankt Jørgens Vej, farttavler og vejbump: 100.000 kr.
 • Nyborgvej ml. Øster Åby og Vejstrup, ikke specifikt forslag endnu, men muligt vejbump el. chikane: 300.000 kr.
 • Gudmevej/Hesselagervej, hastighedstavler: 10.000 kr.
 • Holmdrupvej, eksisterende bump gøres bedre: 150.000 kr.
 • Høje Bøge Vej v. Skovvej: ombygning af ramper, midterhelle og skiltning: 155.250 kr.
 • Skovsbovej i Egense vest for Skovsbo by, vejbump: 250.000 kr.
 • Ørbækvej ml. St. Byhavevej og Byparken, ombygning af overkørsel: 195.500 kr.
 • Odensevej, opmærksomhedsfelter og vejbump: 150.000 kr.
 • Skovsbovej, vejbump og baggrundsafmærkning udenfor byzonen: 437.000 kr.
 • Tved Kirkevej, ændrer chikaner til vejbump eller supplerende vejbump: 250.000 kr.

Hvis man er interesseret i at få realiseret et selvbetalt projekt, skal man henvende sig til kommunens Trafik- og Infrastruktur-afdeling.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce