Annonce
Debat

Bevar elevernes frie uddannelsesvalg

Læserbrev: I januar 2020 præsenterede en ekspertgruppe sine anbefalinger, der skal løse to markante problemer for danske gymnasier: udkantsproblematikken, hvor elever søger mod det større byer og etnicitetsproblematikken, fordi nogle gymnasier er udfordret i forhold til kultursammensætningen af elever.

Ekspertgruppens anbefalinger lægger op til at alle gymnasier – teknisk gymnasium (htx), handelsgymnasiet (hhx), Højere forberedelseseksamen (hf) og det almene gymnasium (stx) – skal inkluderes i en såkaldt klyngemodel, der skal fordele eleverne inden for klyngens geografiske område.

Der er på Fyn 10 udbudssteder af stx og 11 udbudssteder af hf. Til sammenligning er der kun tre steder, man kan vælge htx, og fire steder man kan vælge hhx. Derfor ser vi ikke udfordringerne mellem land og by og etnisk polarisering på samme måde, som nogle almene gymnasier gør.


Den anbefalede fordelingsmodel giver anledning til en bekymring for, om modellen er begyndelsen på ét samlet enhedsgymnasium.


Hos arbejdsmarkedets parter på Fyn er vi bekymrede for, om denne fordelingsmodel vil komme til at begrænse elevernes frie uddannelsesvalg. Hhx, htx, hf og stx er meget forskellige uddannelser, der tiltrækker forskellige elever, som vælger deres uddannelse ud fra interesse, fremtidsperspektiv og motivation for at gennemføre uddannelsen. Elever på hhx og htx vælger en erhvervsgymnasial uddannelse med udgangspunkt i, at de ønsker den specifikke tekniske eller handelsmæssige dannelse og faglighed, der efterspørges inden for deres valgte område.

Den anbefalede fordelingsmodel giver anledning til en bekymring for, om modellen er begyndelsen på ét samlet enhedsgymnasium. Det vil vi advare imod, da det kan betyde, at de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) udvandes. Vi ser hellere en styrkelse af de lokale udbud af hhx og htx gennem en taxameterreform med ligestilling af alle gymnasiale uddannelser og et højere grundtilskud, samt vilkår for lokale fællesskaber, så vi lokalt kan sætte ind, der hvor det giver mening.

I stedet for elevfordeling skal man politisk langt hellere se på, hvordan man understøtter ungdomsuddannelsesinstitutioner i hele landet, som er socialt, fagligt og økonomisk bæredygtige samt attraktive for eleverne.

Vi mener, at en målrettet indsats og en revision af taxametersystemet er bedre end at flytte eleverne væk fra deres uddannelsesmæssige førstevalg. Og hos arbejdsgivere og arbejdstagere på Fyn opfordrer vi til, at man bevarer, udvikler, dyrker og styrker den forskellighed, der ligger i stx-, hf-, htx- og hhx-uddannelserne. Dermed bliver uddannelserne mest mulig relevant for den bredeste gruppe af unge. Det er centralt for, at virksomhederne fremadrettet kan få medarbejdere med de kompetencer, som der er brug for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Langeland

Fernisering i fire kunsttårne

Svendborg

Eksamensfri og karakterfri: Skolefolk vil åbne ny friskole i Tankefuld

Annonce