Annonce
Faaborg-Midtfyn

Bøjden-fisker om oversvømmelse: Det er helt ude i hampen

Alt det her var ifølge Vagn Larsen tidligere grønne enge, hvor køerne kunne græsse, og børnene kunne lege. Nu er det hele oversvømmet, fordi vandstanden i Bøjden Nor er steget betragteligt. Foto: Palle Søby
Tidligere erhvervsfisker Vagn Larsen fra Bøjden vil have kommunen og Fugleværnsfonden til at sørge for et ordentligt udløb fra Bøjden Nor til havet. Lige nu er store engområder oversvømmet, og det rammer ifølge Vagn Larsen både landmændene og fiskebestanden.

Bøjden: Der er i disse år meget fokus på klodens klimaforandringer og stor bekymring over stigende vandstand i havene.

I Bøjden Nor er der allerede sket en betydelig stigning i vandstanden. Ifølge tidligere erhvervsfisker Vagn Larsen, der har fisket omkring Bøjden i over 50 år, er vandstanden i Bøjden Nor lige nu i hvert fald en halv meter højere, end den burde være. Og en række områder, der tidligere var enge, er nu oversvømmet.

Det skyldes dog ikke klimaforandringerne, men har ifølge Vagn Larsen en helt anden og langt mere jordnær årsag.

- Det er udløbet dér, som er flaskehalsen, og det er helt ude i hampen, som det er nu, siger han, da vi står ved det sted, hvor vandet fra Bøjden Nor gerne skulle kunne løbe ud i Lillebælt.

Annonce

Naturreservatet Bøjden Nor

25 hektar tidligere agerjord er forvandlet til naturreservatet Bøjden Nor.

Projektet, der var realiseret i 2013, havde et budget på 8,6 millioner kroner. Karen Krieger Fonden bidrog med 2,5 millioner, Fugleværnsfonden med 500.000 kroner, Faaborg-Midtfyn Kommune med 1,3 millioner kroner, og de resterende 4,3 millioner var støtte fra EU’s LIFE+ program.

Ud over at forbedre naturkvaliteten i områdets strandenge og våde lavninger er også den truede naturtype overdrevet og dets flora, insekter og fuglearter blevet tilgodeset. Projektet har desuden formindsket udledningen af fosfor og kvælstof til Bøjden Nor og Lillebælt.

Bøjden Nor er udpeget af EU som et Natura 2000-område, som kræver en særlig bevågenhed og indsats. Hele Bøjden Nor på 118 hektar er fredet, hvoraf 39 hektar strandeng har været fuglereservat siden 1980.

Det lave vand i noret og den varierede natur giver levesteder for mange forskellige fugle året rundt, og her er meget fine muligheder for at se mange af de ande- og vadefugle, som lever på strandenge og ved lavvandede kyster, for eksempel viber, klyder, lærker og grågæs.

Vandet skal skylle ud og ind

Her er der en smal tange af stranden, som blokerer for udløbet, så i hvert fald denne eftermiddag er der ikke fri passage mellem noret og havet.

- Det her sted hedder Mindegabet, og det er mærket op på kort og alt muligt andet. Men der skete noget med udløbet i forbindelse med en storm for et par år siden, og så stoppede det til. Så lavede vi vrøvl, og så blev det gravet op igen, men ikke som det skal være. Udløbet har alle dage gået vinkelret på kysten, og det har været gravet så langt ind i noret, som det kunne lade sig gøre. Det her har ikke en chance for at holde sig åbent. Nu løber udløbet jo nærmest på langs af kysten. Der er jo ingen fart i vandet, når det skal sno sig ud og ind. Selv om det blev gravet ud i eftermiddag, ville det stoppe til igen, hvis vi får lidt blæst fra sydvest og vest. Vandet skal kunne skylle ud og skylle ind, siger Vagn Larsen.

Som det er nu, kan man gå hele vejen rundt om noret, fordi det også er muligt at passere udløbet via den lille tange på stranden.

- Så er der nogle, der siger, at hvis udløbet blev lavet ordentligt, ville man ikke kunne gå over. Nej, men det har vi sgu aldrig kunnet. Det har aldrig været muligt at gå over Mindegabet i et par støvler. Det er noget forbandet svineri, det her, mener Vagn Larsen.

- På et tidspunkt prøvede de at sætte en bro op, som man kunne gå over, men da udløbet blev ødelagt ved stormen, slog broen lige en kolbøtte, fortæller han.

Markerne oversvømmes

Der er ifølge Vagn Larsen to væsentlige problemer ved oversvømmelsen.

- Det går ud over landmændene. Ebbe Nielsen har mark derovre og dyrker korn, men den nederste del af hans mark står jo under vand. Det kan da ikke være tilfredsstillende. Det er sådan set kommunen, der skal holde orden i det dræn, men de kan ikke dræne en skid ud, fordi det hele er oversvømmet.

- Og så går det også ud over fiskebestanden i noret. Tidligere kunne vi fange masser af fisk i noret. Ål, rejer og i særdeleshed fladfisk. Nu tror jeg ikke, du kan fange en eneste fisk derinde. Der er godt nok mere vand end tidligere, men det er af elendig kvalitet. Jeg vil påstå, at noret er lige så forurenet som en gylletank, når mere end 100.000 fugle sidder og overskider det hele. Det kan kunne komme én vej, og det er ud i noret. Men i det øjeblik, vandet kunne løbe ud i havet, ville fuglenes lort stille og roligt blive trukket med ud, og så ville vandkvaliteten bliver meget bedre, mener Vagn Larsen.

- Prøv lige at se alle de gåselorte dér. Det er jo ikke bare 10 gæs, der har siddet dér, siger han og peger på en masse små sorte klumper, der ligger spredt ud over engen.

Vagn Larsen mener, at hele miseren skyldes udløbet fra Bøjden Nor til Lillebælt. Efter hans opfattelse, burde det slet ikke være muligt at gå langs stranden og passere udløbet. Udløbet burde være så stort og dybt, at vandet frit kunne skylle ud og ind i noret. Foto: Palle Søby

Enge står under vand

Tidligere var Bøjden Nor ét stort sammenhængende nor, men efter dæmningen ud til færgehavnen blev anlagt, består det af to dele: det lille nor nord for dæmningen og det store nor syd for dæmningen. Under vejen ligger to store rør, som skal lede vandet fra det lille nor ud i det store nor - og derfra skulle det så gerne kunne løbe ud i havet via Mindegabet.

- Prøv lige at se, hvor meget vand der står her, siger Vagn Larsen og smider en sten i vandet, da vi står ved det lille nor.

- Der er altså ret meget vand, og det er et godt stykke fra at være en grøn eng, som det var tidligere, hvor køerne gik her og græssede, og ungerne legede.

- Der ligger nogle øer midt i ude i noret, fordi fuglene skulle have nogle steder at ruge, hvor de kunne være i fred for ræve og den slags. De var temmelig dyre at lave, men nu er de oversvømmet hele tiden. Det er vel kun en tredjedel, der stikker stikker op, nævner Vagn Larsen.

Der er masser af gæs, der går og hygger sig på Bøjden Nor på denne årstid. Foto: Palle Søby
Bøjden Nor er et af Fugleværnsfondens reservater. Det har fungeret som fuglereservat siden 1980. Foto: Palle Søby
Landmand Ebbe Nielsen bor på ejendomme øverst til venstre og dyrker korn på markerne. Men den nederste del af hans mark er lige nu oversvømmet. Foto: Palle Søby
Det er tydeligt at se, at der er tusindvis af gæs på Bøjden Nor. Gæs skider ligesom alle andre levende væsener. Foto: Palle Søby
Det er her, vi har flaskehalsen, pointerer Vagn Larsen. Vandet har ikke i tilstrækkelig grad frit udløb fra noret til havet, og det går også ud over vandkvaliteten i noret, mener han. Foto: Palle Søby
Udløbet er slet ikke lavet godt nok, og der er slet ikke fart nok på vandet, mener Vagn Larsen. Udløbet burde efter hans mening gå vinkelret på kysten og ikke sno sig langs med kysten, som det gør. Foto: Palle Søby
Ifølge Vagn Larsen er flere af de områder, der tidligere var enge, nu oversvømmet. Foto: Palle Søby
Vandet i Bøjden Nor står alt for højt op mange steder, mener Vagn Larsen, der har fisket omkring Bøjden i over 50 år. Foto: Palle Søby
Vandstanden i Bøjden Nor er i hvert fald en halv meter højere end tidligere, vurderer fisker Vagn Larsen. Foto: Palle Søby
På skiltet kan man se afgrænsningen af Bøjden Nor. De prikkede gule linjer er vandrestier, men som det ses, er der ingen officiel vandrerute langs kysten hen over udløbet til venstre. Foto: Palle Søby
Vagn Larsen konstaterer, at efterladenskaber fra de tusindvis af gæs er tydelige på engene. Foto: Palle Søby
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: En dag i april

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Takker politiet: Gydas skizofrene søn truede hende med samuraisværd og barrikaderede sig i huset

Annonce