Annonce
Læserbrev

Akuthjælpere. Meget mere end hjertestop

Artiklen: "Succesfuld hjælp ved hjertestop risikerer at blive stoppet" i Fyns Amts Avis den 19.oktober, omhandler Region Syddanmarks valg mellem Danmark Redder Liv og Hjerteløberne.

Når politikerne debatterer, og medierne omtaler emnet, tales der konsekvent om indsats ved hjertestop.

Akuthjælperne på Langeland alarmeres ikke kun, når et menneske får hjertestop. Akuthjælperne rykker ud ved trafikulykker, drukneulykker, slagtilfælde, faldulykker i hjemmet, arbejdsulykker men kort sagt alt, hvor der er ringet 112.

Mange vil spørge: "Hvad kan en akuthjælper bidrage med"?

Svaret er:"En væsentlig og nødvendig hjælp".

Eksempelvis Psykisk Førstehjælp til patient og pårørende, der kan være yderst pressede, mens man venter på ambulance, akutlæge og paramediciner. Ventetiden kan være meget lang, især når de professionelle rykker ud fra Svendborg. Det sker ikke sjældent.

Såfremt nødstedet er beliggende uden for alfarvej, guider akuthjælperne udrykningskøretøjerne frem. Det har jævnligt været aktuelt.

Endvidere yder akuthjælperne almindelig førstehjælp i form af behandling af forbrændinger, blødninger og meget andet.

Indsatsen her på Langeland handler kort sagt om meget andet end Livreddende Førstehjælp.

Yder Hjerteløberne den samme indsats???

Annonce
De langelandske akuthjælpere yder førstehjælp ved meget andet end hjertestop. Gør hjerteløberne det, spørger Anker Nielsen, Bagenkop. Foto: Robert Wengler
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Min Mening: Ny klimalov er et stort skridt i den rigtige retning

En ny klimalov er netop blevet forhandlet færdig. Den nye klimalov vil binde Folketinget til at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem til 2030 i sammenligning med udledningen i 1990. Et stort flertal i Folketinget er med i aftalen, og det er rigtig vigtigt for stabiliteten for de investeringer, der skal foretages for at opnå de fastsatte mål. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og tiden er kommet til, at vi kan få lagt planer for, hvordan vi skal nå målene. Planerne og initiativerne kommer først i foråret 2020. Hvis vi skal nå de opstillede mål, så har vi virkelig travlt. Vi har også en del politiske forhandlinger foran os, inden der bliver enighed om, hvordan vi når i mål. Vi skal sikre os, at vi får mest mulig reduktion for pengene, og at vi får satset på de rigtige løsninger. Jeg mener, at der i processen med udformningen af klimaloven er kommet mange gode løsningsforslag. For at vi lykkes, er det nødvendigt med politisk handling til at give de rigtige økonomiske incitamenter, så vi som forbrugere vælger de rigtige løsninger. Elektrificering er blevet udråbt til at være en del af løsningen, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Ingen er længere i tvivl om, at elbiler står højt på agendaen hos politikerne. Bilprocenterne er i fuld gang med at omstille hele deres værdikæde til den nye virkelighed, og det går stærkt. Hvert år, ja, nærmest hver måned ser vi nye bilmodeller komme på markedet. Det kræver dog også, at det er biler, som kunderne har råd til at købe. Derfor er der også med finansloven lagt fast, at afgifterne på elbiler holdes i ro ind til videre. En kommission arbejder netop nu på at finde en ny afgiftsmodel til udfasning af benzin- og dieselbiler og over til mere miljørigtige biler - herunder primært elbiler. En omstilling kan koste statskassen mange penge, og det er dét, som kommissionen skal finde en løsning på, så vi får en økonomisk bæredygtig omstilling og ikke får statskassen til at bløde. Formanden for kommissionen er Anders Eldrup, der er tidligere direktør for Dong, og flere partier har peget på, at kommissionen skal arbejde hurtigt, da det giver usikkerhed for bilkøberne, hvis der bliver ændret for meget på forudsætningerne for tit. Men det er mange milliarder kroner, som bilafgifterne bidrager med til statskassen, så nogen lille og nem opgave er det bestemt ikke. Men mon ikke der kommer hvid røg ud fra kommissionens arbejde på et tidspunkt, så vi kan få skiftet bilparken i et tilpas højt tempo. Vi kan se frem til et spændende og begivenhedsrigt forår i Folketinget med forhandlinger om, hvilke klimaløsninger der skal satses på.

Annonce