Annonce
Søsiden

Rapportører holder øje: Aktuel ismeldekode for Svendborgsund er 0000

Den officielle issituation i Svendborgsund søndag baseret på iagttagelser fra lokale observatører. Østersøkoden er her 0000. Det betyder isfrit. Se også næste illustration. Kilde: Ismeldetjenesten fra Forsvarets Center for Operativ Oceanografi
Søværnskommandoen formidler daglig opdateret information: 240 rapportører skal bare melde fire tal.

SVENDBORG: Selvom Statens Istjenestes egne isbrydere er udfaset, kan Søværnskommandoen stadig som en service for skibsfarten levere aktuelle rapporter om issituationen i danske farvande.

Den daglige ”Ismeldetjenesten” bygger på indberetninger i 240 rapporter fra statslige og civile skibe samt fra observatører i bl. a. havne over hele landet.

Hvis der er is i et farvand beskriver meldingen isens karakter og tykkelse tilføjet information om, hvilke skibstyper, der frarådes sejlads.

Da Søsiden tjekkede Ismeldetjenesten var Svenborgsund problemfrit, men for fx Skive Havn lød meldingen ”Kompakt drivis, 15 til 30 cm tyk, kompakt kvadderis. Sejlads uden isbryderhjælp er kun muligt for stærkt byggede skibe egnede for sejlads i is og med god maskinkraft”.

De fleste nyere stålskibe ville selv kunne bryde 15-20 cm is.

Aktuelt meget forskelligt fra Svendborgsund er den veslige Limfjorden, her farvandet ind til Skive havn. Ismeldekoden er søndag 6363. Det er i dette farvand isbryderberedskabet for Det Sydfynske Øhav, bugserbåden Gitte Vig af Lemvig har været i aktion hele weekenden. Kilde: Ismeldetjenesten fra Forsvarets Center for Operativ Oceanografi
Annonce

Østersøkoden

Rapportering om is har sit eget internationale talsprog, Østersøkoden.

Hvert af Østersøkodens fire cifre på en skala fra 0-9 beskriver et forhold omkring den aktuelle isforekomst i farvandet. I eksemplet fra Skive er iskoden 6363. Tallene dækker:

1. ciffer: Koncentration af is.

2. ciffer: Tykkelse og art.

3. ciffer: Udseende, flagemål og topografi.

4. ciffer: Besejlingsforhold.

Med henvisning til kode-nøglens præcise angivelser af ethvert tænkeligt is-scenarie er søfart, havne og de 240 rapportører ude over lange og måske malende beskrivelser af issituationen.  Fire tal siger alt.

Svendborg-bugserbåden Stevns Icebird har tidligere stået for isbrydningen i Limfjorden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce