Annonce
Søsiden

2012-2021: Miljøstyrelsens lange vej mod ”nye” skibe

Vi må formode, at det er en spøgefugl med sans for det symbolske, der har anbragt en ventesal under et af miljøskibene, mens det var oplagt hos Petersen & Sørensen Motorværksted på Frederiksøen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Søsiden-tidslinje og citater om fem udbudsrunder, advokatfejl, års forsinkelse, sagsanlæg, hård minister-kritik og en langt dyrere løsning.

SVENDBORG: I 2012 besluttede politikere og en statslig styrelse, at fartøjerne til brug for optag af vand -og bundprøver i de indre danske farvande skulle fornyes. Dermed indledtes et - skulle det vise sig - over otte år langt og stærkt kritiseret forløb, før de ombyggede, brugtkøbte skibe fredag i Svendborg blev afleveret fra Faaborg Værft til Miljøstyrelsen.

Manglende viden og professionalisme i styrelsen om køb og ombygning af brugte skibe er i følge flere maritime fagfolk årsag til det lange og kostbare forløb.

Søsiden/Fyns Amts Avis har fulgt sagen tæt. Her er en række nedslag i forløbet fra politisk beslutning over i alt fem udbudsrunder til leverede skibe.

Til slut nogle citater.

2012-2013

Et af de nuværende miljøskibe er det Svendborg-baserede Liv II af Faaborg. Det blev bygget på Faaborg Værft i 1988 og er senere forlænget. Nu udbydes det snart til salg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Skov- og Naturstyrelsens fartøjer til optag af vandprøver vurderes som utidssvarende. Under en EU-udbudsrunde i 2012 modtager styrelsen fire tilbud på et nybygningsprojekt. Da ingen af værfternes tilbud lever op til samtlige specifikationer kan styrelsen ikke umiddelbart vælge en budvinder.

Sagen ender i 2013 med, at styrelsen efter en ny og nu anden udbudsrunde vælger at få bygget nye skibe hos Alnmaritec i Colchester. Det britiske værfts tilbud er godt en halv million kroner billigere end tilbud fra danske værfter.

Danske værfters organisation raser over, at staten køber skibe i udlandet. Billigste danske tilbud kom fra Faaborg Værft, som så - nu over otte år efter - leverer to ombyggede, brugte skibe.

2014

Sif hed Chinook af Lowestoft, før den kom til Svendborg. Den og søsteren Scirocco (nu Frigg) er konstrueret til personeltransport til offshore-platforme, en slags sejlende minibus. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Under de afsluttende forhandlinger om kontrakten hæver Alnmaritec prisen godt 4 mio. kr. til ca. 30 mio. kr. Strid opstår. Det får styrelsen til at droppe kontrakt-skrivning.

2015

Først medieomtale af skibenes ankomst til Danmark. De flagede dansk, men var stadig påmalet hhv. Chinook og Scirocco af Lowestoft. udklip af Fynds Amts Avis 18. november 2015.

November: Efter forspillet med et britisk og flere danske værfter vælger Skov- og Naturstyrelsen for 16,8 mio. kr at købe de to senere så skandaleomsuste, brugte offshore-fartøjer i England.

November: Sif og Frigg kommer for første gang i medierne, da Søsiden/FAA skriver, hvorfor de pludselig dukker op i Svendborg. Den statslige styrelse oplyser, at skibene skal ombygges. De oplyses forventet klar til indsats i sommeren 2016.

Ultimo: Skibskonsulentfirma i Marstal vurderer, at skibene skal forlænges for at klare styrelsens krav til hastighed. Skønnet pris i alt ca. 8 mio. kr. Samlet pris for skibe incl. indkøb: 24,8 mio. kr.

2016

Rengøring var ikke højeste prioritet, mens de statslige kommende miljøskibe lå oplagt i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Primo: Konsulentfirma i Frederikshavn vurderer nu, at der også skal installeres nye motorer for at leve op til styrelsens krav om hastighed. Det vil fordyre projektet markant.

Forår: Advokatfirma undersøger, hvad udlicitering af styrelsens sejlads vil koste.

Juli: Ansvaret for miljøskibene skifter fra Skov- og Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen.

Efterår: Styrelsens direktion dropper tanke om udlicitering af sejlads og beslutter at fastholde ombygning af de Svendborg-oplagte skibe.

2017

Miljøskibene lå ubrugte hen i Svendborg fra november 2015 til ombygningen blev påbegyndt i Faaborg i juli 2020. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Januar: Styrelsens kontorchef vurderer overfor Søsiden/FAA, at ombyggede skibe kan være klar til drift sidst i 2017 eller i begyndelsen af 2018.

Forår: Konsulentfirma i Frederikshavn vælges til udformning af udbud for ombygning.

August-oktober: Udbudsmateriale til ombygning udformes.

Oktober: Styregruppe beslutter at udsætte udbud af ombygning i to måneder for at undersøge, om det måske er bedre at sælge skibene og derefter at bygge helt nye. Søsiden/FAA begærer og får aktindsigt i sagen.

November: Udbudsmateriale meldes overfor Søsiden/FAA klart, men udsendelsen af det tilbageholdes.

December: Miljøstyrelsen indleder retsligt efterspil mod skibskonsulent i Marstal med påstand om, at han har leveret fejlagtige beregninger. Kammeradvokaten har senere forligt sagen. Styrelsen får ikke tildelt erstatning fra skibskonsulenten.

2018

Ukrudt på dækket havde frit spil, mens de statslige skibe lå langs kaj i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Januar: Planen om at sælge styrelsens brugtindkøbte skibe og i stedet bygge helt nye droppes. Det besluttes i stedet at fastholde planen om ombygning af de Svendborg-oplagte skibe.

Juni: Miljøstyrelsen prækvalificerer fem danske værfter i en ny og tredje udbudsrunde i projektforløbet. Kun Jobi Værft i Strandby ved Frederikshavn vælger at give tilbud. Styrelsens budget til bl. a. skibenes forlængelse, nye motorer og ombygning af aptering oplyses til godt otte mio. kr pr. skib.

August: Jobi Værft afleverer ombygnings-tilbud på i alt næsten 20 mio. kr. Det vil give en samlet pris for skibene incl. indkøb på godt 37 mio. kr.

Efterår: Miljøstyrelsen og Jobi Værft forhandler om tekniske detaljer. Værftet får en forståelse af, at styrelsens budget for ombygning kan udvides.

December: Miljøstyrelsen dropper udbudet om ombygning begrundet i, at det bliver for dyrt, bl. a. fordi de Svendborg-oplagte skibe i løbet af de tre år har mistet så meget værdi, at salgsprisen er styrtdykket. Søsiden/FAA udregner senere, at skibene under oplæg i Svendborg taber 10.000 kr i værdi - hver dag.

Jobi Værft raser mod styrelsen over at have brugt ressourcer på en opgave, som værftet havde fået en forståelse af, var “hjemme”.

2019

Sådan så miljøskibene ud under bunden, da efter fire år oplagt i havnen blev løftet op på Frederiksøen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Januar: Kontorchef i Miljøstyrelsen oplyser til Søsiden/FAA, at der i løbet af foråret 2019 vil komme et nyt udbud - projektets fjerde. Rammen for ombygning vil være hævet til i alt 24 mio. kr og kravet til skibenes fart er udeladt. - Vi sigter på, at skibene skal sættes i drift medio 2020, siger kontorchefen.

Marts: Efter næsten tre og et halvt år uvirksomme ved kaj i Svendborg løftes miljøskibene på land for opbevaring og bundspuling mm. Det sker hos Petersen & Sørensen Motorværksted på Frederiksøen.

Sagen om Svendborg-skibene kommer i samråd hos miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V). MF Bjarne Laustsen (S) medbringer print af Søsiden/FAA’s dækning.

Forår: Ny prækvalificeret udbudsrunde på ombygning af skibene er varskoet “i foråret”, men kommer først senere.

August: Så kommer den nye EU-udbudsrunde på ombygning af skibene. Værfter kan inspicere skibene på land i Svendborg. Jobi Værft i Strandby vinder udbud.

2020

Efter rengøring under bunden og nogle måneders ophold på Frederiksøen rykkede BMS igen ud med det store udstyr for at søsætte Sif og Frigg til fortsat oplægning. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Januar: Skibene søsættes igen til fortsat oplægning i Svendborg havn.

Februar: Kammer-advokaten indrømmer fejl i udbudsmaterialet og anbefaler, at udbuddet går om. Advokatfirmaet Gorissen Federspiel undersøger Kammeradvokatens fejl.

Miljøminister Lea Wermelin (S) udtrykker stærk utilfredshed med sagens forløb (se citat nedenfor).

Efterår: Efter Kammeradvokatens fejl igangsættes en ny udbudsrunde, projektets sjette. Prækvalifikation og bud fra fem danske værfter, bl. a.  Faaborg og Assens samt nordjyske Jobi.

Juli: Faaborg Værft vinder ordren.

Den nordjyske politiker MF Bjarne Laustsen (S),  beskylder Faaborg Værft for ikke at have de påkrævede godkendelser til udførelse af ombygningen. Han imødegås af fynske Lars Chr. Lilleholt (V). Det viser sig, at Faaborg Værft har de relevante godkendelser.

Skibene slæbes fra Svendborg til værftet i Faaborg. Ombygning igangsættes.

2021

Endelig. Efter et over otte år langt forløb ankom Miljøstyrelsens Faaborg-ombyggede skibe hjemhavnen i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Januar: Aflevering af skibene forsinkes pga. corona. Kammeradvokaten og et skibskonsulentfirma i Odense undersøger om Faaborgs Værfts angivne årsager til forsinkelsen er velbegrundet. Det viser den sig at være.

19. marts: De færdigombyggede miljøskibe forlader Faaborg Værft og ankommer til hjemhavnen Svendborg ved middagstid.

Ultimo maj: Prøvesejladser i primært Det Sydfynske Øhav forventes afsluttet og skibe i drift med optag af vand- og bundprøver.

Senere i år: De tre nuværende miljøskibe udbydes til salg.

SAGT OG SKREVET OM MILJØSKIBS-SAGEN

- Jeg vil stirre meget alvorligt på min styrelse. (-) Det er, som om Miljøstyrelsen har gjort, hvad den kunne for at genere dansk værftsindustri.

Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) på samråd.

-------------------------------

- Jeg har aldrig set noget lignende. (-) Det er helt surrealistisk. Det er ikke virkeligt! Det virker meget amatøragtigt.

Direktør Jesper Faurholt Jensen, Jobi Værft, til Søsiden / FAA

-------------------------------

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at jeg er stærkt utilfreds med processen i denne sag, som har ført til en meget ærgerlig situation for alle parter.

Miljøminister Lea Wermelin (S) i notat til Miljø- og Fødevareudvalget

Fyns Amts Avis / Søsiden, 23. marts 2019

-------------------------------

- Det vi har brugt tid på er reelt at sikre, at vi ikke sviner med pengene.

Kontorchef i Miljøstyrelsen Morten Jepsen til Søsiden/ FAA

-------------------------------

- Den sag bliver bare værre og værre.

MF Bjarne Laustsen (S) til Søsiden/ FAA

-------------------------------

- Det har været kaotisk og uacceptabelt. Spild af tid og penge og ressourcer. Der er sket en endeløs stribe af fejl.

MF Rasmus Helveg Petersen (R) til Søsiden/FAA

-------------------------------

- Vi er rigtig godt trætte af den sag om de to skibe.

Vicedirektør i Miljøstyrelsen Lars Møller Christiansen til Søsiden/FAA

-------------------------------

Fyns Amts Avis, Søsiden, 15. februar 2020

- Det er en ærgerlig fejl.  

Partner i Kammeradvokaten Tomas Ilsøe Andersen til Søsiden/ FAA

-------------------------------

- Miljøstyrelsen burde sluge en bitter pille, erkende fejlkøbet, sælge skibene og få bygget nyt på et dansk værft. (-) Den påtænkte ombygning er vanvid.

Skibsingeniør Tomas Valling, Svendborg, til Søsiden / FAA

-------------------------------

- Man har simpelthen ikke været professionel nok. Man fejler fra begyndelsen ved at afvise et tilbud, der var en lille bitte smule for dyrt, og så indledte man en proces, som nu ender med at være væsentligt dyrere.

Michael Prehn, underdirektør i Danske Maritime til TV2

-------------------------------

- Det er amatøragtigt og stærkt kritisabelt. De så helt forkert, da de startede købet af brugte skibe.

MF Erling Bonnesen (V) til Søsiden/ FAA

Fyns Amts Avis, Søsiden 20. marts 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Endelig sammen igen: Skål!

Annonce