Annonce
Ærø

20 millioner at gøre godt med: Nu skal kommunalbestyrelsen på Ærø blive enige om, hvordan pengene bruges

Her her formændene for Ærøs Partier, der her kommer med deres besyv med hvilke ting, der bør prioriteres på budgettet.
Med en god kassebeholdning og plus på kontoen skal kommunalbestyrelsen på Ærø onsdag forhandle næste års budget. Penge til ældreplejen, billigere børnehavetakster og natur-projekter ser dog ud til at stå højt på flere ønskelister.
Annonce

Ærø: Onsdag eftermiddag skal kommunalbestyrelsen sætte sig sammen for at kigge på og forhandle om næste års budget.


Det vil sige, at kommunalbestyrelsen har omtrent 20 millioner at rutte med, når de onsdag aften skal prioritere, hvad overskuddet i kommunekassen skal bruges på.


Og i år er der luft i budgettet og en god kassebeholdning. Nærmere bestemt er der omtrent 35 millioner kroner i overskud på kontoen, men med det in mente, at der er to forhold, der skal overholdes: At der er 15 millioner på kontoen til renter og afdrag,, samt 25 millioner i kassen, når 2021, 2022 og 2023 er gået. Det oplyser kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg.

Det vil sige, at kommunalbestyrelsen har omtrent 20 millioner at rutte med, når de onsdag aften skal prioritere, hvad overskuddet i kommunekassen skal bruges på.

Og der er kommet rigeligt med forslag til, hvad pengene kan bruges på. Nærmere bestemt er der kommet forslag til budgettet for i alt 51 millioner kroner. Det går af åbenlyse grunde ikke op, og onsdag aften skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne altså blive enige om næste års budget, og hvad pengene skal prioriteres til.

Avisen har kontaktet formændene for partierne og hørt, hvilke tre ting de hver især gerne ser, pengene bruges på. Mere tid til de ældre borgere og fastholdelse af sosu’erne, elbusser, gratis madordning i børnehaven og penge til naturen ser ud til at stå højt hos flere partier.

Carl Jørgen Heide, Ærø Plus

Carl jørgen heide, Ærø Plus

- Det, vi sidder i kommunalbestyrelsen for, er for ærøboerne og øen. Det vi laver, skal være godt for vores ø. En af de ting, vi vil prioritere på budgettet, er drikkevand. Der er en del borgere på øen, der har egen brønd, og som ikke kan få vand gennem ledninger, fordi det er for dyrt. Vi vil gerne have, at kommunen går ind og hjælper vandværkerne med økonomien, så det bliver lige så naturligt for alle på vores ø at have rent drikkevand som at have strøm. Og det drejer sig om nogle hundrede tusinder hvert år.

- Vi synes også, vi skal gøre mere i at bevare og genoprette vores natur. Natur er en stor del af øen. Vi har 500 kilometer diger, men vi har også nogle eksempler på mishandling af naturen. Og det vil vi gerne have nogle penge til at forbedre, og det er der heldigvis også andre i kommunalbestyrelsen, der gerne vil.

- Vi vil også gerne have fokus på det nære. Som det er i dag, er der ikke nogen betjening i Job- og Voksencenteret. Der er ingen, der modtager de folk, der kommer ind. I et lille samfund som vores synes jeg ikke, det er i orden. Så taler man om et call-center, som var vi Københavns Kommune. Vi vil gerne satse på at få en reception.

Lennart Mogensen, Venstre

Lennart Mogensen, Venstre.

- Vi vil gerne give ældreplejen et løft. Det er også et ønske fra konstitueringsgruppen (S, V, SF og Ærøs Fremtid, red.) om at afsætte 3,5 millioner til mere tid ude hos borgerne. Det svarer til otte nyansættelser.

- Så vil vi også gerne lave en fastholdelsespulje til ældreplejen og gøre det muligt at give en slags lokalløn. Der er mange firmaer, for eksempel politiet, der også har lokalpuljer, hvor man ved at give en lille pose penge viser, at man er glad for, at der er blevet gjort en ekstra indsats.

- Vi vil også gerne have afsat nogle penge til naturområdet til pleje af vores natur og biodiversiteten. Vi begyndte med otte vådområdeprojekter, men er nu nede på tre mulige. Der skal så ske et mageskifte, at hvis en landmand skal afgive noget jord, så skal vi finde noget andet til ham, så han står status quo. Vi har også en del vandløb, som vi gerne vil have åbnet, på samme måde som vi gjorde ved Langemade.

Minna Henriksen, Socialistisk Folkeparti

Minna Henriksen, SF, Foto: Cecilie Damgaard Boeriths

- Velfærdsområdet kunne godt bruge nogle flere penge – ældrepleje, børn og unge: Der skal penge til ældreområdet, blandt andet for at sosu’erne får mere tid, men også i forhold til at fastholde personalet på ældreområdet. Derudover skal vi kigge på taksterne for daginstitutionerne, og der er også nogle ting på Marstal Skole, der skal prioriteres.

- Vi ser også gerne nogle penge til naturprojekter. Blandt andet skovrejsning og overnatninger i naturen.

- Så skal vi kigge på den grønne omstilling. Her ladestandere, elbusser, og kommunen skal skifte biler ud, så det fremover er elbiler. Hvis vi mener, vi skal være fossilfrie, så må vi også i gang med det.

Flemming Boye, Dansk Folkeparti

Flemming Boye, Dansk Folkeparti på Ærø. Arkivfoto: Jonathan Møller Nielsen

- Vi ønsker lavere daginstitutionspriser. Det kan være gratis madordning. Vores takster ligger i den høje ende, og skal vi tage dyrt betalt, fordi vi har en god ydelse? Vi synes, vi skal længere ned i betaling, så vi får en mere konkurrencedygtig pris.

- Så synes jeg, at en helhedsplan for Marstal skal prioriteres. Det kommer ikke videre uden penge. Hvis vi afsatte to millioner og går sammen med nogle statslige puljer, kunne vi komme godt på vej. Turismen fylder meget her på øen, så det er vigtigt, at tingene fremstår attraktivt, og vi trænger til det i Marstal.

- Så skal servicen på ældreområdet op. Der er flere forslag til at give den et løft, og vi håber, at vi kan få noget af det på plads. En af tingene er mere tid hos borgerne. Nogle går selv ud og køber rengøring, og det er ikke optimalt. Så er der nogle fastholdelsesproblemstillinger, hvor flere går på pension og det er svært at rekruttere nye sosu’er.

Mads Boeberg Hansen, Konservative

Mads Boeberg Hansen, konservative. Arkivfoto: Andrea Bisgaard

- Der skal fuld blus på den grønne omstilling. Der skal fuld pondus på elbiler, lade-infrastruktur og el-busser. Vi skal jo til at kigge på busserne, og der vil vi skulle have tre busser, så en hele tiden står over til ladning i Søby. Der vil skulle bruges en anseelig sum penge på 4,4 millioner kroner. Grøn omstilling står meget højt på vores liste.

- Så ser vi gerne at børnepasning bliver billigere – hvad enten det så er at nedsætte taksterne på pasning eller gøre madordningen gratis. Det med at sende et signal om, at der er gratis mad i vores to huse, synes vi er tiltalende, og det ville være et scoop at kunne sige, at vi har gratis måltider i Ærø Kommune.

- Derudover synes vi, der skal laves nogle anlægsinvesteringer, som jeg synes, er passende at sætte ind med nu. Det kunne være vinger på bymøllen i Ærøskøbing, Kleven Havn og Arthurs Akademi i Søby.

Jens Weiss, løsgænger, stifter af Ærø i centrum

Jens Weiss, løsgænger. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Der skal helt klart sættes penge af til uddannelse af sosu'er og sygeplejesker. Stort behov for flere fra "årgang 1959" går hjem nu, og der kommer ikke så mange nye til - og behovet er der med vores mange ældre.

- Der skal gives nogle penge til Marstal Skole til forbedring af indeklima og toiletter. Hvis man skal lære børn noget, skal de også have et ordentlig arbejdsmiljø.

- Så synes jeg, at vi skal satse på natur og naturfremmende projekter. Jeg synes, vi har haft en efterslæb på forståelsen for at bevare arter i naturen.

Peter Hansted, Socialdemokraterne

Peter Hansted, Socialdemokraterne Ærø

- Socialdemokraterne har lavet et forslag om to millioner kroner til natur, skovplantning og genopretning specielt omkring vores drikkevandsindvindingsområde. Vi har prøvet på i mange år at få udlagt større arealer i drikkevandsindvindinger, så det er ikke nyt, men denne gang tror jeg, det går igennem. Der er et behov for, at vi beskytter vores drikkevandsressourcer bedre.

- Vi vil gerne finde penge til at styrke sosu-medarbejderne og lave en fastholdelsespulje, der handler om at forsøge at fastholde medarbejdere på området, som måske kunne overveje at gå på efterløn eller holde op. Lige nu mangler vi ikke folk, men ser man på aldersfordelingen, kan vi risikere, at vi kommer til at mangle.

- Syvmandsgruppen (S, V, SF, Ærøs Fremtid, red.) har også et forslag om flere penge til hjemmehjælpere. Det er ikke vores forslag, men det er en god idé at afsætte midler, så hjemmehjælpere kan gå hverdagen mere trygt i møde, hvor der også er mere tid til samtale med borgerne og bedre mulighed for at vurdere, hvordan de har det.

Bent Juul Sørensen, Ærøs fremtid

Bent Juul Sørensen, Ærøs Fremtid

- Vi er med i syvmandsgruppen, og det vi synes bedst om i den indstilling er 3,5 millioner til hjemmehjælpen. Den er jeg glad for kommer med. Vi er så heldige at have mange ældre, mange får dog kun besøg af 20 minutters varighed, og det synes jeg næsten er en hån mod dem.

- Der skal også afsættes penge til veje, og dem synes jeg, vi bør prioritere i denne omgang. For eksempel vejen til helikopter-landingspladsen er støvet og tung, der kommer helikoptere flere gange om dagen, så der skal asfalt på. Og Stokkeby Hovedgade trænger også. Vi er nødt til at pege på nogle bestemte gader, for ellers sker der ikke noget.

- Vi er også med til at købe jord op. Blandt andet synes jeg, vi skal købe noget omkring lossepladsen, så der kan blive plantet træer, og noget omkring golfbanen, så belastningen bliver mindre.

- Vi er også kommet med et andet sjovt forslag, som vi har set, at de gør på Bornholm. Det er, at vi vil have noget dialekt-undervisning i ungdomsskolen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Langeland For abonnenter

Kræver undersøgelse: Erhvervsfolk vil have klart svar om broens forfatning

Fyn

Rabbits vinder drama i overtiden

Langeland

Pyromanerne på rådhuset

Annonce