Annonce
Langeland

10. skelet fundet i hellekiste

Gæsterne beundrede blandt andet de tandpastasmil, de afdøde stenalderfolk havde. Tænderne var ufordærvede af sukker og i god stand. Foto: Camilla Qvistgaard Dyssel

Museumsinspektør Otto Uldum opgav at tælle, hvor mange gæster, der kom til åben udgravning i hellekisten i Helletoften i søndags. Men 100 var ikke et usandsynligt tal, vurderede museumsinspektøren. Han nåede at blive helt tør i halsen af igen og igen at fortælle om de 4000 år gamle skeletter i fællesgraven fra yngre stenalder.

Men det var da også en chance, som næppe kommer igen foreløbig, forklarede han.

- Jeg kommer formentlig aldrig til at deltage i sådan en udgravning igen, og jeg kender heller ingen, der har prøvet det. Det skulle højst være en af mine gamle undervisere. Det er meget sjældent, fortalte han.

Otto Uldum kunne blandt andet fortælle gæsterne, at arkæologerne som forventet havde fundet et tiende skelet i hellekisten i løbet af fredagen. I første omgang blev der fundet knogler fra ni individer i en stor rodet bunke. Erfaringen fra andre hellekister viser, at så ligger der også et udstrakt skelet, idet stenalderfolkene har skubbet de gamle knogler til side, når et nyt lig skulle placeres i hellekisten.

Når udgravningen er færdig, bliver knoglerne sendt til Adbou, som er den antropologiske afdeling på Syddansk Universitet til nærmere undersøgelser.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Langeland For abonnenter

Eks-borgmester om fyret kommunaldirektør: - Der var et eller andet, der sagde mig, at det ikke ville fungere

Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Kropumulige vilkår for fiskerierhverv

Vi skal passe på livet i havene. Således skal vi også passe på torskebestanden i Østersøen, og derfor giver det også al mulig mening, at der råbes vagt i gevær på Christiansborg og i Bruxelles, når bestanden i Østersøen er under hårdt pres. Samtidig skal vi også se på de afledte konsekvenser af de særdeles skarpe vurderinger af situationen og de muligvis deraf følgende beslutninger. For hvad sker der, når man barberer 70 procent af mængden af torsk, lyst- og fritidsfiskere må hale op af havet dagligt? Et sandsynligt gæt er, at fiskeriturismen på Langeland vil blive sendt til tælling. Når vi dertil lægger, at erhvervsfiskeriet får en tilsvarende udfordring, så står der på bundlinjen, at to erhverv på en ø som Langeland får en ordentlig kæberasler, som ikke sådan lige kan overvindes ved at ryste lidt på hovedet. Det vil gøre ondt på øen og ikke kun på de helt konkrete erhverv. Det vil også have en negativt afsmittende effekt. At fiskeriminister Mogens Jensen (S) så meddeler, at han godt kan se, at det kan rive tæppet væk under de to erhvervsgrene, er en formildende omstændighed. Det levner en smule håb for, at det ikke går helt så galt for de to erhverv, som det lige nu ser ud til. Men mere end strået af håb er der heller ikke at holde fast i. Han gør nemlig blot opmærksom på, at han er bevidst om udfordringer, men heller ikke mere. Der er ingen løfter om at finde løsninger, der er mere skånsomme. Naturligvis er det nødvendigt at værne om dyrelivet. Fortsættes fiskeriet uændret kan det betyde, at der om kort tid bare ikke er noget at hale op af havet. Omvendt må det være muligt at kunne navigere uden om et udsving i kvoten i den størrelsesorden, der er tale om. I fjor blev kvoten hævet med 70 procent for erhvervstorskefiskeriet, og nu er der så lagt op til en lukning for fiskeri af torsk i årets tre første måneder. Det er på det nærmeste umuligt at tilrettelægge et erhverv med så stor usikkerhed. At subsidiere erhverv kan være en glidebane, og lidt hårdt formuleret, så må det jo være en selvstændigt erhvervsdrivendes eget ansvar at få biksen til at løbe rundt. Omvendt må det også tages med i overvejelserne, at hvis der træffes politiske beslutninger med så drastiske konsekvenser for et erhverv, så kan det være nødvendigt at kigge på mulighederne for en subsidiering, når tæppet trækkes væk under erhvervet. Alternativt skal der laves nogle planer og undersøgelser af dyrelivet, som gør det muligt undgå så drastiske ændringer med så relativt kort varsel, som det er tilfældet.

Annonce