Annonce
Søsiden

Øhavets søkort opdateres: Et strålende blik mod bunden

Med Faaborg som base indsamler Søværnets to nye Tuco-byggede fartøjer til søkort-opmåling i disse uger data til søkort i Det Sydfynske Øhav. Fartøjerne med navnene SOM1 og SOM2 (billedet) er udstyret med avancerede ekkolod til 3D-scanning af havbunden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Tuco-værftet har leveret to nye opmålings-fartøjer til Søværnet. I disse uger kortlægger Faaborg-nybygningerne bund-områder i Det Sydfynske Øhav. Søsiden kikkede om bord på SOM2.

DET SYDFYNSKE ØHAV: I århundreder har dybder på søkort baseret sig på såkaldte lodskud. Denne metode til dybdemåling kræver ingen manual: Et lod bindes fast til en line. På linen er markeret længder i fod eller meter. Når loddet udfiret fra fartøjet rammer bunden, aflæses dybden ved mærket, hvor linen forsvinder i vandet. Teknologi på stenalder-niveau.

Metoden med lodskud står i stærk kontrast til nutidens højteknologiske indsamling af data til dybde-angivelser på søkort. Her er det centrale begreb flerstrålemåling - også kaldet multibeam.

Grej til anvendelse af denne metode er installeret på Søværnets nyeste fartøjer til kystnær søopmåling, SOM1 og SOM2. Fartøjerne med de nummerplade-agtige navne blev leveret fra Tuco-værftet i Faaborg sidste efterår.

Annonce
Med en dybgang på mindre end en meter er Søværnets to nye Tuco-byggede fartøjer velegnede til Geodatastyrelsens opmåling i Det Sydfynske Øhav. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fra lodskud til flerstråle

Med Faaborg som base udfører de to vandjet-drevne sprintere i disse uger søopmåling i Det Sydfynske Øhav. Da Søsiden kikkede om bord, var SOM1 og SOM2 igang med kortlægning af bundforholdene i det relativt dybe farvand mellem Ærø og Drejø / Avernakø.

I følge søkortet “Farvandet Syd for Fyn” (1983) er dette område opmålt fra 1905-1911. Disse tidlige opmålinger baserer sig på lodskud, da elektroniske ekkolod ikke var opfundet.

Senere er dele af farvandet opmålt med traditionelt enkeltstråle-ekkolod, såkaldt single-beam, som de fleste lystsejlere kender. I forhold til de totaldækkende flerstråle-målinger med den nyeste teknologi er tidligere tiders metoder kun at regne for stikprøver.

- Vores overordnede opgave er at måle, hvor dybt vandet er. De data vi indsamler, fremgår af søkortene allerede fra næste år, forklarer leder af opmålingsenheden, Lars Stange Jensen i en Søsiden-snak på agterdækket af SOM2.

3D-scanning af havbund

De to 14 meter lange fartøjer er proppet med elektronik.

- Vi har et stort ekkolod om bord. Det måler ud til hver side som en slags tredimensionel scanner. Det giver fuld bunddækning. Mens vi sejler, måler vi en hel masse punkter - også på tværs af vores sejlretning, siger Lars Stange Jensen.

Opmålingsfartøjerne er udstyret med hver to vandjet-dysser til fremdrift. Med de to gange 500 hk i maskinrummet kan præsteres en fart på 33 knob. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Dækhus med elektronik

Ekkoloddets stråle-enhed er anbragt under det fladbundede fartøj. Det meste af måleudstyrets tilhørende elektronik er installeret i et separat hus midt på dækket. Teknik-huset er placeret lige agten for det kombinerede styrehus og kontrolrum for SOM2’s i alt to besætningsmedlemmer. Det ene passer primært selve sejladsen, og det andet agerer med bundmålegrejets skærme, knapper og mus.

Havnebassinet i Faaborg set med SOM2’s 3D-flerstrålescanner. Når det grønne målefelt slutter brat i styrbord side, skyldes det mødet med kajkanten. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Vandjet-dyser

Under et par luger på agterdækket ligger de to vandjet-dysers trækkraft, der kan drive opmålingsfartøjerne op på 33 knob, godt 60 km/t.I agterdækkets bagbords side ser vi en lille kran-installation samt en sænkbar måleenhed afskærmet i rustfrit stål.

Lars Stange Jensen forklarer:

- Det er spil til grej der måler, hvordan profilen af ekkoloddets lydhastighed ændrer sig ned gennem vandsøjlen. Med vores multibeam-system sender vi lyd i flere retninger. Afhængig af om lydhastigheden stiger eller falder, bliver den afbøjet. Derfor skal vi have en profil af den. Der er en lille antenne i måleren, og så ryger data trådløst ind på serveren, når den er oppe af vandet:

- Vi stopper op og tager en profil gang imellem. Typisk tager vi en, når vi starter målingen, en i midten og en, når vi slutter. På vores software kan vi se, om vi skal tage flere, siger Lars Stange Jensen.

Da Søsiden var om bord i SOM2 var dagens aktuelle måleområde farvandet mellem Ærø, Drejø og Avernakø. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

- Ingen overraskelser

Dagens aktuelle farvand nordøst for Ærø hører ikke til de blandt de danske farvandes højest prioriterede måleområder. Det har baggrund i, at erhvervstrafikken er ringe, og der er rigelig dybde til alle former for lystbåde og fiskefartøjer. Bortset fra det helt kystnære går vanddybderne i området fra en seks-syv meter og op til omkring 30 meter.

Under opmålingerne ved Ærø har målegrejet ikke registreret, hvad man kunne kalde overraskelser:

- Men det er hændt andre steder, at der er dukket et skibsvrag op, som vi ikke har kendt til. Dog har vi et ret godt register for, hvad der er gået ned. Men et ældre og kendt vrag kan have flyttet sig. Det registrerer vi så. Eller vraget kan være sunket sammen, og det korrigerer vi på mindstehøjden, siger Lars Stange Jensen.

Enhedschef Lars Stange Jensen viser det kombinerede styrehus og  kontrolrum for opmålingerne.Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Akut fare indberettes

Hvis opmålingsfartøjerne opdager emner til akut fare for skibstrafikken, indrapporteres det straks til formidling i bl. a. “Efterretninger for Søfarende”.

- Faktisk er det sjældent, at vi opdager noget helt epokegørende. Mere typisk vil ændringer være nogle dybdekurver, som justeres. Og områder med lægt vand (lav vanddybde, red.) kan flytte sig lidt afhængig af vandstrømmen. Nogle steder kan der også være områder, hvor store sten kan flytte sig. Eller de kan have ligget mellem to målelinjer, som de gamle enkeltskuds-lod ikke har registreret. Det oplevede vi fx for et par år siden oppe ved Læsø, fortæller Lars Stange Jensen.

De nye Tuco-byggede søopmålingsfartøjer er både hurtigere, mere komfortable og større end forgængerne. Som Søværnets øvrige opmålingsfartøjer er farverne holdt i rødlig og creme. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Bor i sommerhus

For de to nye opmålingsfartøjer startede sæsonen i april og slutter i september eller oktober. Opgaverne i Det Sydfynske Øhav afsluttes senere i denne måned.Når fartøjerne er i havn i Faaborg, er de i alt fire besætningsmedlemmer indkvarteret i et lejet sommerhus i nærområdet.

Samtidig med Faaborg-opholdet benytter Tuco-værftet havnetiden til servicering af bådene.

Når opmålingssæsonen er afsluttet, sætter mandskabet sig ned og kikker mere minutiøst på den sejlende sæsons enorme mængder af indsamlede måledata:

- Før opmålingerne bliver lagt over på nye søkort, sikrer vi os, at der ikke er noget, vi ikke har opdaget, forklarer Lars Stange Jensen.

De to Tuco-byggede fartøjer SOM1 og SOM2 har under de aktuelle opmålinger i Det Sydfynske Øhav uger fast base i Faaborg.  Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Svendborg

Lukker på Toldbodvej og åbner på Lerchesvej: Fakta åbner ny butik ved havnen

Annonce