Annonce
Svendborg

Ældremad, skovrejsning eller pædagoger: Nu starter politisk slagsmål om fem millioner

Musik, ældremad, skovrejsning, normering i børnehaver eller indsats mod et stigende misbrugsproblem. Der er masser af ønsker, når politikerne mødes til budgetforhandlinger for at dele en beskeden pose penge ud.
Tirsdag førstebehandlede politikerne i Svendborg 2020-budgettet, og onsdag aften indledes de politiske forhandlinger, hvor der er lagt op til, at der skal deles fem millioner kroner ud til politisk prioritering.

Se hvad der står øverst på partiernes ønskelister.

Annonce

John Arly Henriksen (S)

Foto: Michael Nørgaard

- Jeg kunne godt se for mig, at vi ville gå langt for at skaffe lidt flere penge til ældreplejen, som blev hårdt ramt ved sidste års besparelser. Maden (fra centralkøkkenet Det Gode Madhus, red.) skal stige med fem kroner pr. ret, fordi den skal levere oftere end i dag, og her kunne man godt give lidt. Det vil betyde, at flest muligt får gavn af de få penge, der er til rådighed. Når der ikke er flere penge til at dele ud, så er det vigtigt, at vi ikke skyder dem af på et eller to projekter, men finder noget, som mange får en lille smule glæde af.

Henrik Nielsen (K)

Foto: Michael Bager

- Vi går ind til forhandlingerne med et ønske om flere penge til de små – altså til dagtilbudsområdet. Vi har fået afdækket personalesituationen i daginstitutionerne og er i tæt dialog med medarbejdere og forældre, og det er på den baggrund, vi prioriteter det her meget højt. De kompetencer, der er blandt medarbejderne, er høj, men der er simpelthen for få hænder til at bringe de kompetencer fuldt ud i spil. Derfor ønsker vi at styrke det område, og vi ønsker konkret at tilføre to millioner kroner. Det er ikke nogen herregård, men vi vil med to millioner kunne løfte området en smule.

Mette Kristensen (V)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vores førsteprioritet er en styrket SSP- og ungeindsats, som vi har talt for i lang tid. Der er flere og flere unge, som går ind i de her misbrugsmiljøer, og vi mener, at en mere synlig SSP-indsats kan være med til at forebygge, at problemet eskalerer yderligere. Der er rigtig mange stoffer i vores by, og der er flere unge, som føler sig fristet, og det skal vi gøre meget mere for at komme til livs. En styrket SSP-indsats er også en styrket forebyggelse.

Bruno Hansen (SF)

Foto: Michael Bager

- Vi bliver nødt til at sætte mere turbo på den grønne omstilling, og der skal også penge til. Vi er i gang med at lave en klima- og energipolitik, og vi er færdige med en bæredygtighedsstrategi inden årets udgang, og det er vigtigt, at der følger penge med de strategier og politikker, vi beslutter. Det er vigtigt, at vi også lokalt kommer på den grønne omstilling. Vi skal have mere natur og mere skovrejsning, og det kræver penge. Der skal skabes mere biodiversitet, mere naturskov og flere forskellige skovtyper i vores skove, som er en del af forudsætningen for rent drikkevand.

Jesper Kiel (EL)

Foto: Michael Bager

- Vores førsteprioritet er at sikre vores velfærd, og vi vil have nogle af de besparelser, som man vedtog sidste år, og som bliver gennemført i år, trukket tilbage. Besparelserne rammer blandt andet børne- og skoleområdet. Vi kan ikke sige ja tak til at få penge fra staten til bedre normeringer i daginstitutionerne, samtidig med at vi selv forringer dem. Vi vil gerne have meget bedre normeringer, men i øjeblikket er man ved at forringe dem, fordi man har besluttet at gennemføre en 0,35 procent besparelse på alting. De besparelser, som rammer vores velfærd, er der nu penge til at trække tilbage.

Jesper Larsen (løsgænger)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg har et lille ønske om, at vi kan uddanne nogle flere borgere i Svendborg Kommune i førstehjælp som en del af hjertestarterprojektet Danmark Redder Liv. Vi har uddannet omkring 140, men er kun nået halvvejs i mål i forhold til anbefalingerne fra Dansk Folkehjælp, og de har ønsket, at vi som en stor kommune sætter et lille beløb af, og det vil jeg gerne sætte 50.000 eller 75.000 kroner af til. Med de penge vil vi kunne køre 10 kurser med 16 deltagere på hver og få uddannet 160. Med 250-300 førstehjælpere vil man kunne dække vores kommune og gøre den til et mere sikkert sted at bo. Det brænder jeg meget for.

Dorthe Ullemose (DF)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- For os er ordentlige forhold på ældreområdet det vigtigste. De ældre blev hårdt ramt, da vi skulle spare sidste år, og derfor skal der flere penge til det område. Vi skal ikke spise ældre af med en vådserviet eller give afslag på en plejehjemsplads til en borger på 93 år, sådan som jeg har læst et sted (Aabenraa Kommune, red.). De ældre har bygget det her velfærdssamfund op, og jeg synes, det er en skændsel, når man læser, hvordan man behandler ældre mange steder. I andre kommuner hører jeg historier om, at ældre ikke kan få et bad, ikke kan få en plejehjemsplads eller få gjort rent, og derfor vil jeg stå vagt om ældreområdet i Svendborg Kommune.

Hanne Ringgaard Møller (R)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vi vil gerne over tre år finde en million kroner til projektet ”Av min ryg”, som i et samarbejde med SDU og UCL skal skabe større fokus på ondt i ryggen og øge livskvaliteten for denne målgruppe. Der er tale om et praktisk forskningsprojekt, som blandt andet skal foregå i Svendborg Kommune, og vi er meget optagede af det, fordi samarbejdet med uddannelsesinstitutioner er ekstremt vigtigt for en kommune. Det koster lidt, men giver meget igen, og det har vi set i demensprojektet, som også har været i et samarbejde med SDU og UCL, som vi har fået rigtig meget ud af. I dette projekt giver SDU og UCL tre millioner kroner over tre år.

Karl Magnus Bidstrup (AL)

Foto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg vil kæmpe for at finde en halv million kroner til Rytmisk Råstof og Ribers Gård/Harders til ansættelse af medarbejdere. De driver en stor kulturinstitution og gør det på et alt for skrøbeligt grundlag med en ansat i et fleksjob og en medhjælper. De er rygraden i hele kulturinstitutionen, og det er ikke en holdbar drift af et regionalt spillested, som også har øvelokaler og er samlingspunkt for en masse aktiviteter. For mig er sådan en investering også bosætning og tiltrækning for vores kommune.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Et godt kompromis styrker kampen for cykelsti

De bløde trafikanter har lidt barske kår, hvis de vil tage cykelturen fra Ollerup til Svendborg - eller den modsatte vej. Derfor er det både glædeligt og forløsende, at der er ved at forme sig et fællesskab og en fælles front, som kæmper for en cykelsti, der kan gelejde cyklisterne sikkert rundt om Hvidkilde Gods. Den ene løsning har ikke nødvendigvis været bedre end den anden, men økonomien i forslagene har set forskellig ud. Nærmere bestemt har der tegnet sig et billede af, at den sydlige løsning koster halvt så meget som den nu fravalgte model. Og netop kroner-og-ører-spørgsmålet kan få afgørende betydning for, om projektet lader sig realisere. Der er jo et endnu et pænt stykke til målstregen. Vigtigt er det dog, at det nu er lykkedes at samle de vigtigste interessenter, og at de nu arbejder i helt samme retning. Målet har jo hele tiden været det samme, det er blot vejen - helt bogstaveligt - dertil, der har været forskellig. Betydningen af, at der nu er samlet en fælles front i projektet, er stor. Den lokale uenighed ville nemlig let kunne vise sig at være den største forhindring. I stedet kan der nu med langt større vægt arbejdes videre med at få overbevist de mennesker, der sidder på pengekassen, om, at det er en fremragende idé at etablere en cykelsti syd om søen ved Hvidkilde. Det vil muligvis give lidt udfordringer, når regningen skal betales, fordi staten med den ønskede placering ikke entydigt skal dække udgifterne, og Svendborg Kommune er jo ikke just ved muffen. Men måske kan der laves en fornuftig handel mellem stat og kommunen, så det hele kan gå op i en højere enhed. Det kompromis, der er indgået, har naturligvis krævet, at de involverede har været klar til at bøje sig lidt mod hinanden, og at de har bilagt striden. Det er nu sket. Tydeligst har gruppen, der plæderede for en cykelsti helt tæt på godset, bøjet sig, men det skal ikke ses som et tegn på svaghed. Reelt er den stærkeste vel egentlig den, der bøjer sig mest. Det er nemlig her viljen til at nå i mål vises allertydeligst. Så kan det sagtens være, at tilfredsheden ikke er helt i top hele vejen rundt undervejs i processen, men sådan er det jo nogen gange, når kompromisser skal findes. Nu er det første delmål lykkeligvis nået, og målet er stadig intakt. Og nu kan der sendes et entydigt signal til Vejdirektoratet med en vished om, at opbakningen til projektet ikke undermineres af interne uenigheder om, hvor cykelstien skal placeres.

Annonce